Упис у школску 2018/2019. годину

ТРЕЋИ рок за упис на МАСТЕР и ДОКТОРСКЕ студије, од 25. октобра до 1. новембра  2018.

Коначна ранг листа-мастер студије, трећи уписни рок, 31.10.2018.

Коначна ранг листа – докторске студије, трећи уписни рок, 31.10.2018.

Листа пријављених кандидата за упис на Мастер академске студије 2018/19.

Листа пријављених кандидата за упис на Докторске академске студије 2018/19.

Пријављивање на конкурс се врши путем веб-странице за пријављивање и у папирном облику на шалтеру студентске службе, у предвиђеним роковима. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање сматраће се неисправним.

– рок за пријављивање кандидата је од 25. октобра  до 26. октобра до 14 сати;

– списак пријављених кандидата, распоред и место полагања пријемног испита  биће истакнут  26.10.2018. до 22 сата;

– ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ће бити организовани 29.10.2018. у 10 и 14 сати, по истакнутом распореду

– првостепене жалбе се подносе уписној комисији на шалтеру студентске службе (канцеларија 321 у приземљу) до 30.10.2018. у 12 сати;

– комисије доносе решења по првостепеним жалбама до 30.10.2018. у 14 сати;

– другостепене жалбе се подносе декану до 30.10.2018. у 16 сати;

– декан доноси решења по другостепеним жалбама до 30.10.2018. у 18 сати;

– КОНАЧНА ранг листа се објављује до 31. октобра у 11 сати;

– упис рангираних кандидата је 1. новембра од 12 до 14 сати.