Финансијске обавезе

Уписни рок – јун 2018.

Уплате се врше на жиро рачун Математичког факултета број: 840-1815666-68
Позив на број je jединствен за сваког студента и можете га пронаћи на вашим налозима, као и у мејлу који сте добили након регистрације за Веб пријаву.

Уплате се могу вршити и на благајни Факултета уз плаћање провизије 2%

УПИС на Факултет

1. Сви кандидати подносе доказ о уплати накнаде за трошкове уписа и издавања
индекса (850,00 динара), индекс се добија на Факултету

2. Сви кандидати подносе доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду (100,00 динара)

Пример попуњених уплатница

3. Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведеног под тачкама 1. и 2. подносе и доказ о уплати прве рате школарине за школску 2018/2019. годину.

Цена школарине за самофинансирајуће студенте основних академских студија у уписном року ЈУН 2018 и СЕПТЕМБАР 2018 за школску 2018/2019. годину обрачунава се по броју уписаних ЕСПБ на следећи начин:

• 2.350,00 динара x број уписаних ЕСПБ за студијски програм Информатика
• 2.250,00 динара x број уписаних ЕСПБ за остале студијске програме
(осим за студенте студијског програма Математика модул Професор математике и рачунарства, 2.000,00 динара x број уписаних ЕСПБ)

Школарина за школску 2018/2019. годину

I рата приликом уписа – 40.000,00 дин на жиро рачун Математичког факултета

Остатак школарине се дели у пет једнаких рата и плаћа се:

II рата до 14.01.2019.
III рата до 28.02.2019.
IV рата до 31.03.2019.
V рата до 13.05.2019.
VI рата до 12.08.2019.

Самофинансирајући студенти су дужни да упишу школску 2018/2019. годину са минималним бројем ЕСПБ, који одређује надлежно Министарство.

Школарина за студенте који су страни држављани износи 3.500,00 евра (у динарској
противвредности) за 60 ЕСПБ:
I рата, приликом уписа у износу 2.000,00 евра
II рата 1.500,00 евра до 31.03.2019.

ИСПИСИВАЊЕ са Факултета

У случају исписивања самофинансирајућих студената са Математичког факултета, почевши од дана уписа закључно са даном објављивања слободних места за упис у другом уписном року на Универзитету у Београду (најкасније до 14.07.2018. до 10 сати), Факултет ће задржати 20% од укупне школарине без урачунавања накнаде за испис (3000,00 дин) и административних трошкова (10% од суме повраћаја новца).

У случају исписивања самофинансирајућих студената, који су први пут уписани на ОАС у школској 2018/2019. години, после 14.07.2018. дужни су да измире цео износ школарине.

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата на Конкурс за упис на Математички факултет

1. Сви кандидати уплаћују 6500,00 дин. на име трошкова спровођења конкурса.*

Пример попуњене уплатнице

* 3500,00 дин. уплаћују кандидати који су ослобођени полагања пријемног
испита према Одлуци уписне комисије.

Одлука уписне комисије о ослобађању