Финансијске обавезе

Уписни рок – јун 2019.

Уплате се врше на жиро рачун Математичког факултета број: 840-1815666-68
Позив на број je jединствен за сваког студента и можете га пронаћи на вашим налозима, као и у мејлу који сте добили након регистрације за Веб пријаву.

Уплате се могу вршити и на благајни Факултета уз плаћање провизије 2%

УПИС на Факултет

1. Сви кандидати подносе доказ о уплати накнаде за трошкове уписа и издавања
индекса (850,00 динара), индекс се добија на Факултету

2. Сви кандидати подносе доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду (100,00 динара)

Пример попуњених уплатница

3. Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведеног под тачкама 1. и 2. подносе и доказ о уплати прве рате школарине за школску 2019/2020. годину.

Цена школарине за самофинансирајуће студенте основних академских студија у уписном року ЈУН 2019 и СЕПТЕМБАР 2019 за школску 2019/2020. годину обрачунава се по броју уписаних ЕСПБ на следећи начин:

• 2.350,00 динара x број уписаних ЕСПБ за студијски програм Информатика
• 2.250,00 динара x број уписаних ЕСПБ за остале студијске програме
(осим за студенте студијског програма Математика модул Професор математике и рачунарства, 2.000,00 динара x број уписаних ЕСПБ)

Школарина за школску 2019/2020. годину

I рата приликом уписа – 40.000,00 дин на жиро рачун Математичког факултета

Остатак школарине се дели у пет једнаких рата и плаћа се:

II рата до 14.01.2020.
III рата до 28.02.2020.
IV рата до 31.03.2020.
V рата до 13.05.2020.
VI рата до 12.08.2020.

Самофинансирајући студенти су дужни да упишу школску 2019/2020. годину са минималним бројем ЕСПБ, који одређује надлежно Министарство.

Школарина за студенте који су страни држављани износи 3.500,00 евра (у динарској
противвредности) за 60 ЕСПБ:
I рата, приликом уписа у износу 2.000,00 евра
II рата 1.500,00 евра до 31.03.2020.

ИСПИСИВАЊЕ са Факултета

У случају исписивања самофинансирајућих студената први пут уписаних на прву годину ОАС, почев од дана уписа, закључно са даном објављивања слободних места за упис у другом уписном року на Универзитету у Београду (најкасније до 12.07.2019. до 14 часова), Факултет ће задржати 20% од укупне школарине без урачунавања накнаде за испис и административних трошкова.

У случају исписивања самофинансирајућих студената, који су први пут уписани на прву годину основних академских студија, почев од 12.07.2019. после 14 сати, Факултет ће задржати целокупан износ школарине уплаћене до тада.

Више о висини шкoларине и Ценовник услуга за школску 2019/20. годину
погледајте овде.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата на Конкурс за упис на Математички факултет

1. Сви кандидати уплаћују 6500,00 дин. на име трошкова спровођења конкурса.*

Пример попуњене уплатнице

* 3500,00 дин. уплаћују кандидати који су ослобођени полагања пријемног
испита према Одлуци уписне комисије.

Одлука уписне комисије о ослобађању