Број бодова потребан за упис на Математички факултет

У табели је приказан минималан број бодова (укупно, тј пријемни + успех из средње школе) потребан за поједине студијске програме

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Минимум  самофин. Минимум буџет Максимум
Уписни рок: ЈУН 2019.
Математика 33,16 52,32 100
Информатика 54,92 65,48 100
Астрономија и астрофизика 51,10 54,26 100
Просечна оцена из средње школе: 37,21
Уписни рок: ЈУН 2018.
Математика 37,66 55,00 100
Информатика 65,66 77,12 100
Астрономија и астрофизика 39,58 54,30 98.06
Просечна оцена из средње школе: 36,76
Уписни рок: ЈУН 2017.
Математика 31,12 51,04 100
Информатика 51,56 65,70 99,50
Астрономија и астрофизика 31,86 53,16 78,72
Просечна оцена из средње школе: 36,72
Уписни рок: ЈУН 2016.
Математика 33,98 55,68 100
Информатика 57,82 70,36 100
Астрономија и астрофизика 33,32 51,56 78,34
Просечна оцена из средње школе: 36,22
Уписни рок: ЈУН 2015.
Математика 53,1 63,48 100
Информатика 64,52 77,8 100
Астрономија и астрофизика 61,68 72,72 87,7
Просечна оцена из средње школе: 36,71
Уписни рок: ЈУН 2014.
Математика 59,18 66,52 100
Информатика 62,08 73,66 100
Астрономија и астрофизика 58,14 61,72 96,7
Просечна оцена из средње школе: 35,68
Уписни рок: ЈУН 2013.
Математика 39,1 52,46 100
Информатика 41,56 57,18 94,12
Астрономија и астрофизика 40,58 54,82 95,62
Просечна оцена из средње школе: 36,33
Уписни рок: ЈУН 2012.
Математика 31,24 50,3 100
Информатика 39,58 57,92 95,08
Астрономија и астрофизика 33,66 52,58 83,1
Просечна оцена из средње школе: 35,43
Уписни рок: ЈУН 2011.
Математика 37,9 53,84 100
Информатика 32,74 52,62 93,7
Астрономија и астрофизика 50,56 50,56 81,58
Просечна оцена из средње школе: 35,42
Уписни рок: ЈУН 2010.
Математика 48,22 53,94 100
Информатика 45,5 55,4 100
Астрономија и астрофизика Није било кандидата у овом статусу 50,46 89,54
Просечна оцена из средње школе: 35,84