Студенти који су завршили Математички факултет пре 2006. године (по старом Закону)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА – ПРИЈАВА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (само за студенте који су студирали по старом Закону)

Квота за упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години

Пријављивање на конкурс за упис на мастер академске студије врши се искључиво путем веб-странице за пријављивање. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.

Веб-страница за пријављивање

Потребна документа:

– Накнада за пријаву на конкурс за упис на мастер студије износи 6.500,00 динара и уплате се врше на рачун Математичког факултета: 840-1815666-68
– Уверење о положеним испитима са основних студија
– Уверење или диплома о завршеним основним студијама
– Извод из МКР

ВАЖНО: Документа се скенирају и шаљу путем онлајн пријаве за упис на мастер
студије.