Студенти који НИСУ завршили Математички факултет

ПРИЈАВА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПРЕТХОДНО ШКОЛОВАЊЕ НИСУ ЗАВРШИЛИ НА МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Квота за упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години

Пријављивање и подношење докумената на конкурс за упис на мастер академске студије врши се искључиво путем веб-странице за пријављивање. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.

Потребна документа:

– Накнада за пријаву на конкурс за упис на мастер студије 6.500,00 динара на рачун
Математичког факултета: 840-1815666-68
– Уверење или диплома о завршеним основним студијама
– Извод из МКР
– Уверење о положеним испитима на основним студијама.

Документа од 1 до 4 се скенирају и шаљу путем онлајн пријаве на мастер студије.

– План и програм студија по коме су завршили претходни ниво студија (издате и оверене на матичном факултету).

План и програм студија доставити лично на шалтер Студентске службе, соба 321 у
приземљу зграде на Студентском тргу 16.