Студенти који су завршили Математички факултет, а уписали пре 2006. године (по старом Закону)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА – ПРИЈАВА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ
ЗАВРШИЛИ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (само за студенте који су студирали по старом Закону):

Квота за упис на докторске академске студије у школској 2019/2020. години

Пријављивање на конкурс и подношење докумената за упис на докторске академске студије врши се искључиво путем веб-странице за пријављивање. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.

Потребна документа:

– Уверење о положеним испитима са основних студија
– Уверење или диплома о завршеним основним студијама
– Извод из МКР
– Накнада за пријаву на конкурс за упис на докторске студије износи 6.500,00
динара и уплате се врше на рачун Математичког факултета: 840-1815666-68

ВАЖНО: Документа се скенирају и шаљу путем онлајн пријаве за упис на
докторске студије.