Студенти који су се уписали на Математички факултет после 2006. године (Болоња)

Квота за упис на докторске академске студије у школској 2019/2020. години

Пријављивање на конкурс и подношење докумената за упис на докторске академске студије врши се искључиво путем веб-странице за пријављивање. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.

Кандидати који су завршили основне студије на Математичком факултету, а уписане су 2006. или касније, не морају подносити уверење и извод.

Накнада за пријаву на конкурс за упис на докторске студије износи 6.500,00 динара и
уплате се врше на рачун Математичког факултета: 840-1815666-68

Потребно је да се РЕГИСТРУЈЕТЕ е-адресом са Аласа, нпр. mi1234@alas.matf.bg.ac.rs

1. корак – регистрација:

– попуните мејл адресу са Аласа,
– укуцате неку лозинку,
– проверите мејл на Аласу и
– кликнете у том мејлу на активациони линк да потврдите регистрацију,

2. корак – попуњавање формулара (већина података ће бити прекопирана из вашег
електронског студентског досијеа)

АКТИВАЦИЈА ВЕБ-РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТA