Студенти који НИСУ завршили Математички факултет

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА – ПРИЈАВА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ
ПРЕТХОДНО ШКОЛОВАЊЕ НИСУ ЗАВРШИЛИ НА МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Квота за упис на докторске академске студије у школској 2019/2020. години

Пријављивање на конкурс и подношење докумената за упис на докторске академске студије врши се искључиво путем веб-странице за пријављивање. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.

Потребна документа:

– Накнада за пријаву на конкурс за упис на докторске студије 6.500,00 динара на
рачун Математичког факултета: 840-1815666-68
– Уверење или диплома о завршеним основним и мастер или магистарским
студијама
– Извод из МКР
– Уверење о положеним испитима на претходно завршеним студијама

Документа од 1 до 4 се скенирају и шаљу путем онлајн пријаве на докторске
студије.

– Планове и програме по којима су завршили претходне нивое студија (издате и оверене на матичном факултету).

План и програм студија доставити лично на шалтер Студентске службе, соба 321 у
приземљу зграде на Студентском тргу 16.