Пријављивање

Непосредно пријављивање кандидата за упис обавиће се 21, 22 и 23. јуна од 9-15 часова по утврђеном распореду. Тачни термини биће благовремено објављени на овој страници.

Списак кандидата и сатница долазака за среду 21.06.2017.

Списак кандидата и сатница долазака за четвртак 22.06.2017.

Списак кандидата и сатница долазака за петак 23.06.2017.

Пријаву за упис на прву годину Основних академских студија могу поднети само они кандидати који су се претходно електронски евидентирали.

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид.

Пријављивање се мора обавити лично, јер је потребно потписати пријаву, као и сагласност да Факултет може објавити личне податке кандидата на ранг листи.

Кандидати који нису у могућности да пријављивању приступе лично, могу то обавити преко другог лица искључиво ако друго лице приложи овлашћење оверено код јавног бележника које садржи експлицитно наведене радње које предузима у име кандидата. Образац овлашћења можете преузети овде.

Након пријављивања, биће објављена листа пријављених кандидата. Уколико је неки од података погрешно уписан, било на листи, било у електронској бази, кандидат има право на жалбу Уписној комисији која мора бити предата најкасније до понедељка 26. јуна у 12 часова. Жалбе се подносе искључиво лично у соби 707 / IV спрат, на за то предвиђеном обрасцу. Образац жалбе можете преузети овде. Образац можете попунити електронски и одштампати, можете одштампати бланко, па попунити руком, а можете и преузети образац непосредно пре подношења жалбе и попунити га на лицу места.