Подношење докумената

Пријаву за упис на прву годину Основних академских студија могу поднети само они кандидати који су се претходно електронски евидентирали.

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид.

Пријављивање се мора обавити лично, јер је потребно да кандидат потпише пријаву, као и сагласност да Факултет може објавити личне податке кандидата на ранг листи.

Кандидати који нису у могућности да на пријављивање дођу лично, могу то обавити преко другог лица искључиво ако друго лице приложи овлашћење, оверено код јавног бележника, које садржи експлицитно наведене радње које овлашћено лице предузима у име кандидата.

Образац овлашћења можете преузети овде.

Након пријављивања биће објављена листа пријављених кандидата. Уколико је неки од података погрешно уписан, било на листи, било у електронској бази, кандидат има право на жалбу Уписној комисији коју предаје у соби 707 на 4. спрату. Жалбе се подносе искључиво лично на за то предвиђеном обрасцу.

Образац жалбе можете преузети овде.

Образац можете попунити електронски и одштампати, можете одштампати бланко, па попунити руком, а можете и преузети образац непосредно пре подношења жалбе и попунити га на лицу места.