Рокови за подношење примедби и жалби

Среда 27.06.2018. објављивање прелиминарне ранг листе

Петак 29.06.2018. од 10 до 12 сати, подношење писмених приговора уписној комисији на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу

ОБРАЗАЦ за приговоре уписној комисији

Петак 29.06.2018. до 23 сата, објављивање ажуриране ранг листе

Решења се кандидатима достављају електронском поштом.
Кандидати незадовољни решењем могу уложити писмену жалбу декану на решења
Уписне комисије по поднетим жалбама.

Недеља 01.07.2018. од 10 до 12 сати, подношење писмених жалби декану на решења уписне комисије по поднетим жалбама.

ОБРАЗАЦ за подношење писмених жалби декану

НЕДЕЉА 01.07.2018. до 18 сати, објављивање коначне ранг листе

Календар уписа 2018.