Рокови за подношење примедби и жалби

28.06.2017. – објављивање прелиминарне ранг листе

30.06.2017. петак, од 10 до 12 сати – подношење писмених приговора на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу уписној
комисији, образац можете преузети ОВДЕ

У предвиђеном року пристигло је пет приговора на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу Уписној комисији од стране кандидата са бројем пријаве: 0021, 0026, 0214, 0612, 0767.

Свих пет приговора је одбијено.

Решења су кандидатима достављена путем електронске поште. Кандидати незадовољни решењем могу уложити писмену жалбу декану на решења Уписне комисије по поднетим жалбама.

30.06.2017. петак до 23 сата – објављивање ажуриране ранг листе

02.07.2017. недеља, од 10 до 12 сати – подношење писмених жалби декану на решења уписне комисије по поднетим жалбама, образац можете преузети ОВДЕ

Жалбу декану није упутио ниједан кандидат.

02.07.2017. недеља до 23 сата – објављивање коначне ранг листе

Календар уписа 2017.