Услови уписа

Општи услови конкурса Универзитета уБеограду, школска 2019/2020. година

За упис у прву годину основних академских студија на Математичком факултету могу да се пријаве кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу.

Посебни услови конкурса за упис студената у прву годину студија Математичког факултета, школска 2019/2020. година

Кандидати за упис на основне aкадемске студије полажу пријемни испит из математике, који носи 60 бодова.

О вредновању и рангирању такмичења и остварених резултата на такмичењима одлучује уписна комисија Математичког факултета. Одлуку можете погледати овде.

Кандидати који испуњавају све наведене услове рангирају се према укупном броју бодова, који се рачуна на основу успеха у средњој школи (до 40 бодова) и резултата пријемног испита (до 60 бодова).

Ранг листа је јединствена за све студијске програме. У тренутку уписивања кандидати бирају студијски програм и модул, у складу са објављеним квотама. Првенство при упису и избору студијског програма и модула имају боље рангирани кандидати.

Назив студијског програма Број места
буџет самофинансирање укупно
Математика (4 год. 240 ЕСПБ) 205 45 250
Информатика (4 год. 240 ЕСПБ) 105 55 160
Астрономија и астрофизика (4 год. 240 ЕСПБ) 20 5 25
Укупно 330 105 435

Табела се односи на први уписни рок.

Напомена: Влада Републике Србије одобрила је Факултету упис 330 студената финансираних из буџета. Факултет је овај број студената прерасподелио по студијским програмима.

Одлуком Владе РС Факултет је добио по 3 буџетска места за студенте ромске националности, студенте са инвалидитетом, као и држављане Републике Србије који су у школској 2018/2019. години средњу школу завршили у иностранству.

Афирмативне мере

Кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера – упис лица са инвалидитетом, потребно је да медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета, доставе Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 01. јуна 2019. године.
Универзитетски центар се налази у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Правилник уписа лица са инвалидитетом

http://www.bg.ac.rs/sr/upis/ssh-upis.php

Број бодова потребан за упис на Математички факултет, преглед 2010-2018.