Услови уписа

→ Општи услови конкурса Универзитета у Београду, школска 2017/2018. година

За упис у прву годину основних академских студија на Математичком факултету могу да се пријаве кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу.

→ Посебни услови конкурса за упис студената у прву годину студија Математичког факултета, школска 2017/2018. година

Кандидати за упис на основне aкадемске студије полажу пријемни испит из математике, који носи 60 бодова.

О вредновању и рангирању такмичења и остварених резултата на такмичењима одлучује уписна комисија Математичког факултета. Одлука

Кандидати који испуњавају све наведене услове рангирају се према укупном броју бодова, који се рачуна на основу успеха у средњој школи (до 40 бодова) и резултата пријемног испита (до 60 бодова).

Ранг листа је јединствена за све студијске програме. У тренутку уписивања кандидати бирају студијски програм и модул, у складу са објављеним квотама. Првенство при упису и избору студијског програма и модула имају боље рангирани кандидати.

Назив студијског програма Број места
буџет самофинансирање укупно
Математика (4 год. 240 ЕСПБ) 205 45 250
Информатика (4 год. 240 ЕСПБ) 105 55 160
Астрономија и астрофизика (4 год. 240 ЕСПБ) 20 5 25
Укупно 330 105 435

Напомена: У међувремену је Влада Србије одобрила 330 места које се финансирају из буџета. Одлука је ступила на снагу 31. маја.

→ Број бодова потребан за упис на Математички факултет, преглед 2010-2016.