Упис – опште информације

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Упис нових студената, школска 2017/2018. година:

03.07.2017. понедељак, 09:00 – 15:00
04.07.2017. уторак, 09:00 – 15:00
05.07.2017. среда, 09:00 – 15:00

У случају преосталих слободних места обавиће се упис кандидата који су пријемни испит из математике полагали на неком од осталих факултета, у четвртак 06.07.2017. од 13:00 до 15:00.