Упис – потребна документа

Напомене:

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у заказаном термину, ризикује да изгуби место – наредни кандидати се уписују према утврђеном редоследу.

Сви уписани кандидати, без обзира на статус у којем се уписују (буџет или самофинансирање) потписују уговор о студирању којим се регулишу права и обавезе у вези са студирањем.

Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2018/2019. године и уписују се на први степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.
Изјава

Детаљан преглед финансијских обавеза приликом уписа студената

Позив на број je jединствен за сваког студента и можете га пронаћи на вашим налозима.

Уплате се врше на жиро рачун Математичког факултета број:  840-1815666-68

Уплате се могу вршити и на благајни Факултета уз плаћање провизије 2%

I

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).

На упис треба донети ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА (документа задржава Факултет):

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 • уверење о држављанству, пожељно не старије од 6 месеци, само ако извод из МКР не садржи податак о држављанству
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа и издавања индекса (850,00 динара), индекс се добија на Факултету
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду (100,00 динара),
 • три фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра.

Пример попуњених уплатница


II

Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

 • доказ о уплати прве рате школарине за школску 2019/2020. годину .

III

Припадници српскe националне мањине из суседних земаља* који стекну право на упис, поред наведеног, подносе и:

 • нострификована документа (нострификација се врши у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22)
 • потврду  о обавезном здравственом осигурању за школску 2019/2020. годину

Више детаља о потврди

*Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Федерација Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Република Црна Гора.


IV

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ који су стекли право на упис, подносе и:

 • нострификована документа (нострификација се врши у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22)
 • потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)
 • потврду  о обавезном здравственом осигурању за школску 2019/2020. годину

Више детаља о потврди

 • оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2019/2020. годину