Пријемни испит

Кандидати полажу пријемни испит из математике.

  • На пријемном испиту кандидат може стећи највише 60 бодова.
  • На пријемном испиту има 20 задатака.
  • Тачан одговор носи 3 поена.
  • Погрешан одговор или заокруживање више од једног одговора носи -0.3 поена.
  • Незаокружен одговор носи -1 поен.
  • Заокруживање одговора “не знам” носи 0 поена.
  • Задаци са претходних пријемних испита

На полагање пријемног испита неопходно је понети:

  • ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ЛИСТ (добијен на Факултету приликом пријављивања) и
  • лични документ (личну карту или пасош).

Не смеју се уносити папири нити сопствене оловке. Сваки кандидат ће добити хемијску оловку, вежбанку и флашицу са водом.

Желимо Вам много успеха!