Ток и план уписа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОКУ УПИСА

1) Прозивка (соба 706). Прозивка се врши на сваких пола сата према плану уписа. Током прозивке студент се одлучује за једно од понуђених слободних места, тј за студијски програм и модул у оквиру студијског програма, односно статус (буџет или
самофинансирање). Тада се резервише место за кандидата.
Напомена: Кандидат мора окончати упис у наредних 60 минута. Ако кандидат не оконча упис у назначеном времену, резервација се брише, и кандидат губи свој ред.
2) У соби 718 кандидат врши избор изборних предмета, потписује уговор о студирању, попуњава индекс, ШВ образац и предаје оверене копије неопходних
докумената. Сва документа ОСТАЈУ код службеника, укључујући и индекс. Кандидат напушта салу 718 само са личном картом.
Напомена: Ако се поступак уписа у соби 718 не оконча у року од 60 минута од резервације, резервација се поништава. Кандидат губи свој ред и враћа се на прозивку.
3) Преузимање индекса (соба 710). Кандидат по изласку из 718, чека на за то назначеном месту у ходнику. Службеник из 710 ће по завршеној групи студената,
прозвати студенте и поделити им индексе.
Напомена: Трећи корак се може обавити и по истеку 60 минута.

Кандидати који из било ког разлога изгубе свој ред излажу се ризику да неки ниже рангирани кандидат заузме њихово место, те да не буду у могућности да упишу жељени студијски програм, модул, односно изгубе статус студента финансираног из буџета Републике Србије.

Понедељак 1. јул 2019.
9:00 Кандидати са редним бројевима 1-15 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 16-35 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 36-60 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 61-90 са коначне ранг листе
11:00 Кандидати са редним бројевима 91-120 са коначне ранг листе
11:30 Кандидати са редним бројевима 121-150 са коначне ранг листе
12:00 Кандидати са редним бројевима 151-180 са коначне ранг листе
12:30 Кандидати са редним бројевима 181-210 са коначне ранг листе
13:00 Кандидати са редним бројевима 211-240 са коначне ранг листе
13:30 Кандидати са редним бројевима 241-270 са коначне ранг листе
14:00 Кандидати са редним бројевима 271-300 са коначне ранг листе.

Уторак 2. јул 2019.
9:00 Кандидати са редним бројевима 301-330 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 331-360 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 361-390 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 391-420 са коначне ранг листе
11:00 Кандидати са редним бројевима 421-450 са коначне ранг листе
11:30 Кандидати са редним бројевима 451-480 са коначне ранг листе
12:00 Кандидати са редним бројевима 481-510 са коначне ранг листе
12:30 Кандидати са редним бројевима 511-540 са коначне ранг листе
13:00 Кандидати са редним бројевима 541-570 са коначне ранг листе
13:30 Кандидати са редним бројевима 571-600 са коначне ранг листе
14:00 Кандидати са редним бројевима 601-630 са коначне ранг листе

Среда 03. јул 2019.
9:00 Кандидати са редним бројевима 631-660 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 661-690 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 691-720 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 721-750 са коначне ранг листе
11:00 Последња прозивка, ако преостане слободних места

 Прозивка ће се обуставити и пре 3. јула у 11:00 часова
ако сва места буду попуњена.