Ток и план уписа

→ Коначна ранг листа кандидата у уписном року року Јун додатни 2017.


Број преосталих слободних места после трећег дана уписа, 05.07.2017.

Назив студијског програма Број места
буџет самофинансирање укупно
Математика (4 год. 240 ЕСПБ) 22 0 22
Информатика (4 год. 240 ЕСПБ) 0 0 0
Астрономија и астрофизика (4 год. 240 ЕСПБ) 2 0 2
Укупно 24 0 24

Уколико се неки кандидати испишу са Факултета 06.07, могуће је очекивати и одређени број слободних места на самофинансирању.

На модулу Рачунарство и информатика нема преосталих слободних места. На модулу Астроинформатика нема преосталих слободних места. Према општим условима конкурса Универзитета у Београду НЕОПХОДАН УСЛОВ за упис на буџету је НАЈМАЊЕ 51 бод.

Студенти који су пријемни испит из математике полагали на неком од осталих факултета Универзитета у Београду документа могу предати у четвртак 06. јула од 13 до 15 сати. Рангирање и прозивка ових студената почиње у четвртак у 15 сати након чега ће се обавити и упис.

На упис је потребно донети ПОТВРДУ О ОСТВАРЕНОМ БРОЈУ БОДОВА са факултета на којем су полагали пријемни испит и сва остала потребна документа. На потврди мора да стоји број остварених и максималан број бодова на пријемном испиту.

→ Одлука о прерачунавању броја бодова остварених на пријемном испиту из математике на неком од осталих факултета Универзитета у Београду


1) ПРОЗИВКА (сала 706)

Прозивка се врши на сваких пола сата према плану уписа.

Током прозивке студент се одлучује за једно од понуђених слободних места, тј за студијски програм и модул у оквиру студијског програма, односно статус (буџет или самофинансирање). Тада се резервише место за кандидата.

Напомена: Кандидат мора окончати упис у наредних 60 минута. Ако кандидат не оконча упис у назначеном времену, резервација се брише, и кандидат губи свој ред.


2) УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈАала 718)

У сали 718 кандидат:

  • уписује изборне предмете (електронски),
  • потписује уговор о студирању,
  • попуњава индекс,
  • ШВ образац (електронски) и
  • предаје оверене копије неопходних докумената.

Сва документа ОСТАЈУ код службеника Факултета, укључујући и индекс. Кандидат напушта салу 718 само са личном картом.

Напомена: Ако се поступак уписа у сали 718 не оконча у року од 60 минута од резервације, резервација се поништава. Кандидат губи свој ред и враћа се на прозивку.


3) ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА (сала 710)

Кандидат по изласку из сале 718 чека на за то назначеном месту у ходнику. Службеник из сале 710, по завршеној групи студената, прозива студенте и дели им индексе.

Напомена: Трећи корак се може обавити и по истеку 60 минута.


4) Кандидати који закасне или на други начин изгубе свој ред, биће прозвани пре наредне групе заказане за исти дан. Кандидати који из било ког разлога изгубе свој ред излажу се ризику да неки ниже рангирани кандидат заузме њихово место, те да не буду у могућности да упишу жељени студијски програм, модул, односно изгубе статус студента финансираног из буџета Републике Србије.


ПЛАН УПИСА 2017.

Понедељак 03. јул 2017.

9:00 Кандидати са редним бројевима 1-25 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 26-50 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 51-80 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 81-110 са коначне ранг листе
11:00 Кандидати са редним бројевима 111-140 са коначне ранг листе
11:30 Кандидати са редним бројевима 141-170 са коначне ранг листе
12:00 Кандидати са редним бројевима 171-200 са коначне ранг листе
12:30 Кандидати са редним бројевима 201-230 са коначне ранг листе
13:00 Кандидати са редним бројевима 231-260 са коначне ранг листе
13:30 Кандидати са редним бројевима 261-290 са коначне ранг листе
14:00 Кандидати са редним бројевима 291-320 са коначне ранг листе.


Уторак 04. јул 2017.

9:00 Кандидати са редним бројевима 321-350 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 351-380 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 381410 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 411440 са коначне ранг листе
11:00 Кандидати са редним бројевима 441-470 са коначне ранг листе
11:30 Кандидати са редним бројевима 471-500 са коначне ранг листе
12:00 Кандидати са редним бројевима 501530 са коначне ранг листе
12:30 Кандидати са редним бројевима 531-560 са коначне ранг листе
13:00 Кандидати са редним бројевима 561-590 са коначне ранг листе
13:30 Кандидати са редним бројевима 591-620 са коначне ранг листе
14:00 Кандидати са редним бројевима 621650 са коначне ранг листе


Среда 05. јул 2017.

9:00 Кандидати са редним бројевима 651-680 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 681710 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 711-740 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 741770 са коначне ранг листе
11:00 Кандидати са редним бројевима 771800 са коначне ранг листе
11:30 Кандидати са редним бројевима 801835 са коначне ранг листе
12:00 Кандидати са редним бројевима 836873 са коначне ранг листе
12:30 Последња прозивка, ако преостане слободних места

Прозивка ће се обуставити и пре 05. јула у 12:30 часова ако сва места буду попуњена.