Ток и план уписа

Број преосталих слободних места на крају првог дана уписа на Математички факултет, 2.7.2018.

Првог дана уписа прозвани су кандидати са редним бројем од 1. до 300. са Коначне ранг листе.

Назив студијског програма Број места
буџет самофинансирање укупно
Информатика 17 48 65
Математика 140 41 181
Астрономија и астрофизика 18 5 23
Укупно 175 94 269

I корак  –  сала 706, ПРОЗИВКА

Прозивка се врши на сваких пола сата према плану уписа. Током прозивке студент се одлучује за једно од понуђених слободних места, тј. за студијски програм и модул у оквиру студијског програма, односно статус (буџет или самофинансирање). Тада се резервише место за кандидата.
Напомена: Кандидат мора окончати упис у наредних 60 минута. Ако кандидат не оконча упис у назначеном времену, резервација се брише и кандидат губи свој ред.

II корак  –  сала 718, ПРЕДАЈА ДОКУМЕНАТА

У сали 718 кандидат бира изборне предмете, потписује уговор о студирању, попуњава индекс (индекс се добија на факултету), ШВ образац (попуњава се електронски на факултету)  и предаје оверене копије неопходних докумената. Сва документа ОСТАЈУ код службеника, укључујући и индекс.
Кандидат напушта салу 718 само са личном картом.
Напомена: Ако се поступак уписа у сали 718 не оконча у року од 60 минута од тренутка резервације, резервација се поништава. Кандидат губи свој ред и враћа се на прозивку.

III корак  –  сала 710, ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА

По изласку из сале 718 кандидат чека на за то назначеном месту, у ходнику. Службеник из сале 710, по завршеној групи студената, прозива студенте и дели индексе.
Напомена: Трећи корак се може обавити и по истеку 60 минута.

ВАЖНО: Кандидати који из било ког разлога изгубе свој ред излажу се ризику да ниже рангирани кандидат заузме њихово место, те да не буду у могућности да упишу жељени студијски програм, модул, односно изгубе статус студента финансираног из буџета Републике Србије.

ПОНЕДЕЉАК 2. јул 2018.

9:00 Кандидати са редним бројевима 1-15 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 16-35 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 36-60 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 61-90 са коначне ранг листе
11:00 Кандидати са редним бројевима 91-120 са коначне ранг листе
11:30 Кандидати са редним бројевима 121-150 са коначне ранг листе
12:00 Кандидати са редним бројевима 151-180 са коначне ранг листе
12:30 Кандидати са редним бројевима 181-210 са коначне ранг листе
13:00 Кандидати са редним бројевима 211-240 са коначне ранг листе
13:30 Кандидати са редним бројевима 241-270 са коначне ранг листе
14:00 Кандидати са редним бројевима 271-300 са коначне ранг листе

УТОРАК 3. јул 2018.

9:00 Кандидати са редним бројевима 301-330 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 331-360 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 361-390 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 391-420 са коначне ранг листе
11:00 Кандидати са редним бројевима 421-450 са коначне ранг листе
11:30 Кандидати са редним бројевима 451-480 са коначне ранг листе
12:00 Кандидати са редним бројевима 481-510 са коначне ранг листе
12:30 Кандидати са редним бројевима 511-540 са коначне ранг листе
13:00 Кандидати са редним бројевима 541-570 са коначне ранг листе
13:30 Кандидати са редним бројевима 571-600 са коначне ранг листе
14:00 Кандидати са редним бројевима 601-630 са коначне ранг листе

СРЕДА 4. јул 2018.

9:00 Кандидати са редним бројевима 631-660 са коначне ранг листе
9:30 Кандидати са редним бројевима 661-690 са коначне ранг листе
10:00 Кандидати са редним бројевима 691-720 са коначне ранг листе
10:30 Кандидати са редним бројевима 721-750 са коначне ранг листе
11:00 Кандидати са редним бројевима 751-780 са коначне ранг листе
11:30 Кандидати са редним бројевима 781-820 са коначне ранг листе
12:00 Кандидати са редним бројевима 821-866 са коначне ранг листе
12:30 Последња прозивка, ако преостане слободних места

Прозивка ће се обуставити и пре 04. јула у 12:30 часова
ако сва места буду попуњена.

Четвртак 5. Јул 2018.
Од 13 до 15 сати, 4. спрат
У случају преосталих слободних места обавиће се упис кандидата који су пријемни испит из математике полагали на неком од факултета Универзитета у Београду.