Питања и одговори

Питање: Да ли могу да се упишем на мастер студије на Математичком факултету ако сам завршио основне студије на другом факултету?
Одговор: Да, ако испуњавате све опште и посебне услове конкурса.


Питање: Да ли се за упис на мастер студије полаже пријемни испит?
Одговор: Зависи од претходно завршених студија. Све информације биће истакнуте у  условима конкурса када буде објављен.


Питање: Да ли је настава на мастер студијама обавезна?
Одговор: Да.


Питање: Када почиње настава на првој години мастер студија?
Одговор: Почетак наставе биће утврђен календаром активности, вероватно 10. октобра текуће године.


Често постављана питања