Услови уписа

Услови уписа на мастер академске студије 2017/18. године

→ Обједињени конкурс Универзитета у Београду

→ Општи услови конкурса

→ Посебни услови конкурса – Математички факултет

Пријављивање на конкурс за упис на мастер академске студије врши се искључиво путем веб-странице за пријављивање и траје ОД ПЕТКА 15. СЕПТЕМБРА У 12 САТИ ДО ЧЕТВРТКА 5. ОКТОБРА У 12 САТИ. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.