Услови уписа

Услови уписа на мастер академске студије 2018/19. године

→ Обједињени конкурс Универзитета у Београду

Општи услови конкурса

Посебни услови конкурса – Математички факултет

Пријављивање на конкурс за упис на мастер академске студије врши се искључиво путем веб-странице за пријављивање. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.