Услови уписа

Услови уписа на докторске академске студије 2017/18. године

→ Обједињени конкурс Универзитета у Београду

→ Општи услови конкурса

→ Посебни услови конкурса – Математички факултет

→ Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду

Пријављивање кандидата на конкурс за упис на докторске академске студије траје од петка 15. септембра у 12 сати до четвртка 5. октобра у 12. сати.

Пријављивање се врши искључиво путем веб-странице за пријављивање, у за то предвиђеним роковима. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.