Питања и одговори

Питање: Где могу прочитати нешто више о модулима и студијским програмима?

Одговор: Детаљан преглед студијских програма и модула налази се на странама:
http://www.matf.bg.ac.rs/m/91/osnovne-matematika/
http://www.matf.bg.ac.rs/m/95/osnovne-astronomija-i-astrofizika/
http://www.matf.bg.ac.rs/m/180/osnovne-informatika/

Поред тога, нешто више о модулима може се прочитати и на страни:
http://www.matf.bg.ac.rs/m/30/za-buduce-studente/


Питање: Шта се полаже на пријемном испиту за упис на основне академске студије на Математичком факултету Универзитета у Београду?

Одговор: На пријемном испиту за упис на основне студије полаже се само математика и сви кандидати полажу исти пријемни испит, без обзира на студијски програм или модул за који конкуришу.


Питање: Које области треба припремити за пријемни испит?

Одговор: На пријемном испиту ће бити заступљене све области математике обухваћене наставним програмом гимназија природно-математичког смера. Задатке са наших претходних пријемних испита можете пронаћи у секцији за будуће студенте:
http://www.matf.bg.ac.rs/cp/31/pripreme-za-prijemni/


Питање: Колико је минимално бодова било потребно за буџет?

Одговор: Број бодова потребан за упис на Матф разликује се из године у годину. Преглед бодова по годинама, 2010-2017.


Питање: Да ли копије докумената морају бити оверене?

Одговор: Прва фаза (пријављивање) документа се подносе електронски, а на Факултет се доносе само оригинали на увид.
Потребна документа – пријављивање на конкурс

Друга фаза (упис) – кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).
На упис треба донети ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА (документа задржава Факултет).
Потребна документа – упис

2 thoughts on “Питања и одговори

  1. Da li su u školarinu uračunati i udžbenici i prijave ispita

Comments are closed.