Питања и одговори

Питање: Где могу прочитати нешто више о модулима и студијским програмима?

Одговор: Детаљан преглед студијских програма и модула налази се на странама:
http://www.matf.bg.ac.rs/m/91/osnovne-matematika/
http://www.matf.bg.ac.rs/m/95/osnovne-astronomija-i-astrofizika/
http://www.matf.bg.ac.rs/m/180/osnovne-informatika/

Поред тога, нешто више о модулима може се прочитати и на страни:
http://www.matf.bg.ac.rs/m/30/za-buduce-studente/


Питање: Да ли извод из матичне књиге рођених може бити старији од 6 месеци?

Одговор: Да, ако није дошло до неких промена које нису евидентиране на изводу.


Питање: Шта се полаже на пријемном испиту за упис на основне академске студије на Математичком факултету Универзитета у Београду?

Одговор: На пријемном испиту за упис на основне студије полаже се само математика и сви кандидати полажу исти пријемни испит, без обзира на студијски програм или модул за који конкуришу.


Питање: Које области треба припремити за пријемни испит?

Одговор: На пријемном испиту ће бити заступљене све области математике обухваћене наставним програмом гимназија природно-математичког смера. Задатке са наших претходних пријемних испита можете пронаћи у секцији за будуће студенте:
http://www.matf.bg.ac.rs/cp/31/pripreme-za-prijemni/


Питање: Колико је минимално бодова било потребно за буџет?

Одговор: Број бодова потребан за упис на Матф разликује се из године у годину. Преглед бодова по годинама, 2010-2016.


Питање: Да ли фото-копије морају бити оверене?

Одговор: Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид и предају фото-копије докумената (не морају бити оверене). Приликом електронског евидентирања сва документа треба претходно приложити и у скенираној форми.

ВАЖНО: Кандидати који су претходно школовање завршили у страној земљи, или у страној школи у Србији, пре подношења оригинала на нострификацију у
Министарство, обавезно треба да овере по једну копију коју ће поднети Факултету на увид, како би благовремено био обрачунат број бодова на основу
претходног школовања.

Детаљније о Потребним документима

2 мишљења на „Питања и одговори

Затворено за коментаре.