Упис

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

– оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид:

а) ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ: уверење или диплома о завршеним основним студијама

б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ НЕКИ ОД СМЕРОВА НА МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ:
– уверење или диплома о завршеним основним студијама
– уверење о положеним испитима на основним студијама
– план и програм студија по коме су завршили претходни ниво студија (уколико их већ нису предали у папирној форми)

Кандидати такође подносе и:
– извод из матичне књиге рођених,
накнаду за индекс (850 дин.),
– три фотографије формата 3,5х4,5 цм,
доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере.

За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране Високошколске исправе.

У свакој групи се врши прозивка кандидата и упис по коначној ранг листи на слободна места.

Сва места која се не попуне у предвиђеном термину остају слободна за нижерангиране кандидате.

Напомена:
Кандидат који јесте стекао право уписа, а не упише се у зато предвиђеном термину, ризикује да изгуби право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу, на основу коначне ранг листе.