Важни датуми

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ СЕ ВРШИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ АКТИВНОСТИ

Пријављивање на конкурс се врши ИСКЉУЧИВО путем веб-странице за
пријављивање која ће бити доступна са веб сајта за упис на локацији
http://upis.matf.bg.ac.rs/.
Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање сматраће се неважећим.

• РОК за пријављивање кандидата на конкурс траје од 15.10.2019. у 12 сати до 17.10.2019. у 15 сати;
• списак пријављених кандидата (са основним подацима,програму за који се пријављује и информацијама о потребном полагању испита )ће бити истакнут до 17.10.2019.у 22 сата;
• ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ће бити организовани 21.10.2019. између 9 и 16 сати, при чему ће тачно време и место полагања испита бити истакнути до 17.10.2019. у 22 сата.
• прелиминарна ранг листа ће бити истакнута до 21.10.2019 у 22 сата
• првостепене жалбе се подносе уписној комисији на шалтеру студентске службе (канцеларија 321 у приземљу) до 22.10.2019. у 12 сати;
• комисије доносе решења по првостепеним жалбама до 22.10.2019. у 14 сати;
• другостепене жалбе се подносе декану до 22.10.2019. у 16 сати;
• декан доноси решења по другостепеним жалбама до 23.10.2019. у 18 сати;
• КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА објављује се до 23.10.2019. у 10 сати;
• УПИС рангираних кандидата обавиће се од 24. и 25. октобра 2019. према распореду објављеном на веб сајту факултета.