Важни датуми

Распоред активности је следећи:

  • рок за пријављивање кандидата на конкурс је од 16. октобра у 12 сати до 20. октобра у 12 сати;
  • списак пријављених кандидата (са основним подацима, програму за који се пријављују и информацијама о потребном полагању пријемног испита) ће бити истакнут до 21. октобра у 12 сати;
  • пријемни испити ће се организовати 23. октобра у 10 и 14 сати, при чему ће тачан распоред и место полагања испита бити истакнути до 21. октобра у 12 сати;
  • прелиминарна ранг листа ће бити истакнута до 23. октобра у 22 сата;
  • првостепене жалбе се подносе уписној комисији, на шалтеру студентске службе, до 24. октобра у 12. сати;
  • комисије доносе решења по првостепеним жалбама до 24. октобра у 12 сати;
  • другостепене жалбе се подносе декану до 24. октобра у 16 сати;
  • декан доноси решења по другостепеним жалбама до 24. октобра у 18 сати;
  • коначна ранг листа се објављује 25. октобра у 12 сати;
  • упис рангираних кандидата 26. октобра од 9 до 15 сати.