Важни датуми

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ СЕ ВРШИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ АКТИВНОСТИ

Пријављивање на конкурс се врши ИСКЉУЧИВО путем веб-странице за
пријављивање која ће бити доступна са веб сајта за упис на локацији
http://upis.matf.bg.ac.rs/.
Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање сматраће се неважећим.

• РОК за пријављивање кандидата на конкурс траје од 28.10.2019. у 12 часова до 29.10.2019. у 15 часова;
• списак пријављених кандидата (са основним подацима,програму за који се пријављује и информацијама о потребном полагању испита ) ће бити истакнут до 29.10.2019. у 22 часа;
• ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ће бити организовани 01.11.2019. између 9 и 16 часова, при чему ће тачно време и место полагања испита бити истакнуто до 29.10.2019. у 22 часа.
• прелиминарна ранг листа ће бити истакнута до 01.11.2019 у 22 часа
• првостепене жалбе се подносе уписној комисији на шалтеру студентске службе (канцеларија 321 у приземљу) до 04.11.2019. у 12 часова;
• комисије доносе решења по првостепеним жалбама до 04.11.2019. у 14 часова;
• другостепене жалбе се подносе декану до 04.11.2019. у 16 часова;
• декан доноси решења по другостепеним жалбама до 04.11.2019. у 18 часова;
• КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА објављује се до 04.11.2019. у 22 часа;
• УПИС рангираних кандидата обавиће се 05. и 06. новембра 2019. према распореду објављеном на веб сајту факултета.