Важни датуми

ТРЕЋИ уписни рок

Пријављивање на конкурс се врши путем веб-странице или на шалтеру студентске службе. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање сматрaће се неважећим.

• РОК за пријављивање кандидата на конкурс траје од 25.10.2018.  до 26.10.2018. у 14 сати;
• списак пријављених кандидата, распоред и место полагања пријемног испита  биће истакнут  26.10.2018. до 22 сата;
• ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ће бити организовани 29.10.2018. у 10 и 14 сати, по истакнутом распореду
• првостепене жалбе се подносе уписној комисији на шалтеру студентске службе (канцеларија 321 у приземљу) до 30.10.2018. у 12 сати;
• комисије доносе решења по првостепеним жалбама до 30.10.2018. у 14 сати;
• другостепене жалбе се подносе декану до 30.10.2018. у 16 сати;
• декан доноси решења по другостепеним жалбама до 30.10.2018. у 18 сати;
• КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА објављује се до 31.10.2018. у 11 сати;
• УПИС кандидата обавиће се 01.11.2018. од 12 до 14 сати.