Финансијске обавезе

Студенти који се први пут уписују на мастер академске студије у школској 2019/2020. години

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на МАС у школској 2019/2020. години обрачунава се на основу броја уписаних ЕСПБ на следећи начин: 2900,00 динара * број уписаних ЕСПБ.

Прва рата школарине, 50.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа.

За студенте који су дипломирали на Математичком факултету Универзитета у Београду, и студирали су по Закону о високом образовању пре 2005. године ( тј. по „старом“ Статуту), а уписују се на матични програм/модул, школарина за школску 2019/20. годину је умањена и износи 80.000,00 динара. Прва рата, 50.000,00 динара, уплаћује се приликом уписа, а друга рата, 30.000,00 динара, до 31.03.2020.

Школарина за студенте стране држављане износи 4000,00 евра, за 60 ЕСПБ, при чему се прва рата, 2000,00 евра, уплаћује приликом уписа, а друга рата, 2000,00 евра, до 31.03.2020. (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Одлука бр. 612/2 од 09.09.2019. на основу члана 42. Статута Математичког факултета.