Упис

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2018/2019.

Напомена:
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у зато предвиђеном термину, ризикује да изгуби право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу, на основу коначне ранг листе.

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

– оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид

а) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ: уверење или диплома о завршеним основним студијама

б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ НЕКИ ОД СМЕРОВА НА МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ:

• уверење или диплома о завршеним основним студијама
• уверење о положеним испитима на основним студијама
• план и програм студија по коме су завршили претходни ниво студија

в) СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ДОНОСЕ НА УПИС И САГЛАСНОСТ ШЕФА КАТЕДРЕ О ИЗАБРАНИМ ПРЕДМЕТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

• извод из матичне књиге рођених,
• трошкови уписа и издавања индекса (850,00дин),
• три фотографије формата 3,5 х 4,5цм,
• доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
• доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере (100,00 дин).

За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране високошколске исправе.

У свакој групи се врши прозивка кандидата и упис по коначној ранг листи на слободна места.

Сва места која се не попуне у предвиђеном термину остају слободна за нижерангиране кандидате.