Докторске студије

Пријављивање кандидата на конкурс за упис на мастер академске студије и на докторске академске студије

Пријављивање кандидата на конкурс за упис на мастер академске студије и на докторске академске студије траје од петка 15. септембра у 12 сати до 5. октобра у 12. сати.

Пријављивање се врши искључиво путем веб-странице за пријављивање, у за то предвиђеним роковима. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање, сматраће се неважећим.