Мастер студије

Студијски програм Математика

модул Професор математике и рачунарства

Мастер студије студијског програма Математика

Студије трају 1 годину и имају обим од 60 ЕСПБ

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар
  • Јесењи или пролећни семестар

1. година
ПВСИРЕСПБ
Изборни предмет 2МЛ13228
Изборни предмет 2МЛ23228
Методика наставе рачунарства 23228
Стручна педагошка пракса0042
Изборни предмет 2МЛ33228
Изборни предмет 2МЛ43228
Студијско-истраживачки рад0042
Стручна пракса0044
Образложење теме мастер рада0042
Дипломски мастер рад00710
60

Листа изборних предмета модула 2МЛ1ПВСИРЕСПБ
Изборни предмет групе 2ММ - алгебра и математичка логика3228
Методологија истраживања у настави математике3228

Листа изборних предмета модула 2МЛ2ПВСИРЕСПБ
Изборни предмет групе 2ММ - анализа, механика, диференцијалне једначине3228
Начела наставе математике са методиком3228
Аналитичке мeтоде у елементарној математици са методиком3228

Листа изборних предмета модула 2МЛ3ПВСИРЕСПБ
Одабрана поглавља геометрије Б са методиком3228
Изборни предмет групе 2ММ - геометрија и топологија или специјални курс3228
Увод у алгебарску топологију3228

Листа изборних предмета модула 2МЛ4ПВСИРЕСПБ
Програмске парадигме3228
Вештачка интелигенција3228

Листа изборних предмета модула 2ММПВСИРЕСПБ
Одабрана поглавља реалне анализе3228
Одабрана поглавља комплексне анализе3228
Квантна теорија информација3228
Увод у комплексну динамику3228
Специјалне функције 13228
Хармонијска анализа 13228
Одабрана поглавља функционалне анализе3228
Одабрана поглавља глобалне анализе3228
Увод у теорију Морса3228
Одабрана поглавља матричне анализе3228
Одабрана поглавља обичних диференцијалних једначина3228
Одабрана поглавља парцијалних диференцијалних једначина3228
Динамички системи и увод у теорију хаоса3228
Математички методи механике3228
Механички практикум3228
Механика континуума3228
Одабрана поглавља алгебре3228
Одабрана поглавља математичке логике3228
Теорија бројева 23228
Увод у алгебарску геометрију3228
Теоријско рачунарство3228
Одабрана поглавља алгебарске топологије3228
Одабрана поглавља диференцијалне топологије3228
Одабрана поглавља опште топологије3228
Напредни концепти из геометрије3228
Одабрана поглавља диференцијалне геометрије3228
Лијеве групе3228
Геометријска визуелизација3228
Изборни предмет са другог модула/програма3228
Специјални курс3228

 

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације. 

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs