+381 64 8284076 (пон-пет 12.00-15.30) upis@matf.bg.ac.rs

Мастер студије

Студијски програм Математика

модул Теоријска математика и примене

Мастер студије студијског програма Математика

Студије трају 1 годину и имају обим од 60 ЕСПБ

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар
  • Јесењи или пролећни семестар

1. година
ПВСИРЕСПБ
Изборни предмет 2ММ13228
Изборни предмет 2ММ23228
Стручна пракса0064
Изборни предмет 2ММ33228
Изборни предмет 2ММ43228
Студијско-истраживачки рад 10066
Студијско-истраживачки рад 20066
Образложење теме мастер рада0042
Дипломски мастер рад001210
60

Листа изборних предмета модула 2ММПВСИРЕСПБ
Одабрана поглавља реалне анализе3228
Одабрана поглавља комплексне анализе3228
Квантна теорија информација3228
Увод у комплексну динамику3228
Специјалне функције 13228
Хармонијска анализа 13228
Одабрана поглавља функционалне анализе3228
Одабрана поглавља глобалне анализе3228
Увод у теорију Морса3228
Одабрана поглавља матричне анализе3228
Одабрана поглавља обичних диференцијалних једначина3228
Одабрана поглавља парцијалних диференцијалних једначина3228
Динамички системи и увод у теорију хаоса3228
Математички методи механике3228
Механички практикум3228
Механика континуума3228
Одабрана поглавља алгебре3228
Одабрана поглавља математичке логике3228
Теорија бројева 23228
Увод у алгебарску геометрију3228
Теоријско рачунарство3228
Одабрана поглавља алгебарске топологије3228
Одабрана поглавља диференцијалне топологије3228
Одабрана поглавља опште топологије3228
Напредни концепти из геометрије3228
Одабрана поглавља диференцијалне геометрије3228
Лијеве групе3228
Геометријска визуелизација3228
Изборни предмет са другог модула/програма3228
Специјални курс3228

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације. 

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs