Студијски програм Математика

модул Теоријска математика

 

 

Основне академске студије студијског програма математика

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 14400
Линеарна алгебра2300
Увод у математичку логику2205
Програмирање 12306
Изборни блок М0203
Анализа 1 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Линеарна алгебра (ДВА СЕМЕСТРА)32012
Аналитичка геометријa2306
Програмирање 22306
Страни језик3004
60

Изборни блок МПВЛЕСПБ
Елементарна математика0203
Напредни концепти елементарне математике0203

2. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 24400
Основи геометрије3306
Алгебра 13306
Изборни блок МM12205
Изборни блок МM22205
Анализа 2 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Објектно оријентисано програмирање2205
Геометрија кривих и површи2205
Увод у нумеричку математику2215
Изборни блок МM32205
60

Изборни блок ММ1ПВЛЕСПБ
Рачунарски системи2205
Образовни софтвер2205
Увод у алгоритме и структуре података3205

Изборни блок ММ2ПВЛЕСПБ
Дискретна математика2205
Напредни концепти анализе 12205
Увод у финансијску математику2205

Изборни блок ММ3ПВЛЕСПБ
Нееуклидске геометрије2205
Увод у неглатку анализу2205
Програмски пакети у математици2205

3. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 3А3205
Комплексна анализа А2205
Алгебра 22205
Диференцијалне једначине А2205
Топологија А2205
Пројективна геометрија са применама у рачунарству2215
Анализа 3Б3205
Комплексна анализа Б2205
Алгебра 32205
Диференцијалне једначине Б2205
Топологија Б2205
Изборни блок ММ42205
60

Изборни блок ММ4ПВЛЕСПБ
Теорија бројева 12205
Векторска анализа и теорија поља2205
Увод у математичко моделирање и програмирање2205
Увод у астрономију и астрофизику2205

4. годинаЕСПБ
ПВЛ
Вероватноћа и статистика А2205
Диференцијална геометрија4206
Дистрибуције и парцијалне једначине А2205
Алгебарска топологија3105
Изборни блок ММ52205
Изборни блок ММ62205
Вероватноћа и статистика Б2205
Стручна пракса 10063
Дистрибуције и парцијалне једначине Б3205
Изборни блок ММ72205
Изборни блок ММ82205
Изборни блок ММ93206
60

Изборни блок ММ5ПВЛЕСПБ
Геометријска теорија функција 12205
Увод у теорију релативности и космологију2205
Одабрана поглавља алгебре2205

Изборни блок ММ6ПВЛЕСПБ
Увод у комутативну алгебру3105
Математичке методе класичне механике2205

Изборни блок ММ7ПВЛЕСПБ
Машинско учење2205
Увод у теорију динамичких система2205
Методика наставе математике и рачунарства2205
Историја и филозофија математике3004
Семинарски рад0021

Изборни блок ММ8ПВЛЕСПБ
Математичке методе квантне механике2205
Увод у теорију случајних процеса2205

Изборни блок ММ9ПВЛЕСПБ
Увод у интерактивно доказивање теорема2306
Одабрана поглавља анализе3206
Одабрана поглавља математичке логике3206
Одабрана поглавља геометрије и топологије3206

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs