Студијски програм Математика

модул Статистика, актуарска и финансијска математика

 

 

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 14400
Линеарна алгебра2300
Увод у математичку логику2205
Програмирање 12306
Изборни блок М0203
Анализа 1 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Линеарна алгебра (ДВА СЕМЕСТРА)32012
Аналитичка геометријa2306
Програмирање 22306
Страни језик3004
60

Изборни блок МПВЛЕСПБ
Елементарна математика0203
Напредни концепти елементарне математике0203

2. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 24400
Рачунарски системи2205
Основи геометрије3306
Алгебра 13306
Увод у вероватноћу2205
Анализа 2 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Објектно оријентисано програмирање2205
Геометрија кривих и површи2205
Увод у нумеричку математику2215
Увод у статистику2205
60

3. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 3А3205
Комплексна анализа3205
Диференцијалне једначине и динамички системи3305
Теорија вероватноћа44010
Статистички софтвер 10203
Математичка статистика44010
Случајни процеси4409
Статистички софтвер 20203
Теорија узорака2205
Изборни блок МС12215
60

Изборни блок МС1ПВЛЕСПБ
Алгебра 22205
Геометријско моделовање2215

4. годинаЕСПБ
ПВЛ
Теорија информацијe3206
Статистички софтвер 30214
Елементи актуарске математике2205
Изборни блок МС22205
Изборни блок МС33206
Изборни блок МС42205
Временске серије и примене у финансијама3206
Елементи финансијске математике3206
Статистички софтвер 40214
Стручна пракса 10063
Изборни блок МС52205
Изборни блок МС62205
60

Изборни блок МС2ПВЛЕСПБ
Основе математичког моделирања2205
Пројективна геометрија са применама у рачунарству2215
Увод у релационе базе података2205

Изборни блок МС3ПВЛЕСПБ
Елементи статистичког учења3206
Дисперзиона анализа3206

Изборни блок МС4ПВЛЕСПБ
Увод у теоријску механику2205
Операциона истраживања2205
Одабрана поглавља астрономије2205

Изборни блок МС5ПВЛЕСПБ
Методика наставе математике и рачунарства2205
Машинско учење2205
Увод у рачунарску алгебру3015

Изборни блок МС6ПВЛЕСПБ
Анализа 3Б3205
Функционална анализа2205
Увод у рачунарску топологију2305

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs