Добро дошли на сајт посвећен упису на

Математички факултет Универзитета у Београду

pripremna
pripremna
pripremna
master
master
Pripremna
Припремна настава за упис
Upis na MAS
Упис на мастер академске студије
Upis na DAS
Упис на докторске академске студије
Upis na više godine studija
Упис на више године студија
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Добро дошли на сајт посвећен упису на

Математички факултет Универзитета у Београду

pripremna
pripremna
pripremna
master
master
Pripremna
Припремна настава за упис
Upis na MAS
Упис на мастер академске студије
Upis na DAS
Упис на докторске академске студије
Upis na više godine studija
Упис на више године студија
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Новости

Све вести на једном месту у вези са уписом на Математички факултет за све нивое студија! 

Сатница долазака кандидата на прозивку за упис на основне академске студије

Објављена је сатница долазака кандидата за упис на основне академске студије. Молимо вас да је прочитате и испоштујете свој термин. Упис ће бити одржан 11. септембра 2023. године по коначној ранг листи која је објављена Приликом доласка на упис потребно је: донети...

Коначна ранг листа кандидата за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години

Објављена је коначна ранг листа кандидата за упис у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години. Листу можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години

Објављена је прелиминарна ранг листа кандидата за упис у прву годину основних студија у школској 2023/2024. години. Листу можете преузети овде. Писмене приговоре на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу кандидати могу поднети у среду 6. септембра 2023....

Листа кандидата пријављених за полагање пријемног испита у другом уписном року – Септембар 2023

Листа кандидата пријављених за полагање пријемног испита у другом уписном року - Септембар 2023 налази се на овом линку. Кандидати за упис на основне студије (сви студијски програми) полажу пријемни испит из математике, који носи 60 бодова. Пријављени кандидати полажу...

Зашто да упишем Математички факултет?

Могућности

Диплома Математичког факултета омогућава веома брзо запослење у великом броју области: информационе технологије, просвета, банкарства, статистике, инвестиционих истраживања, телекомуникација, фундаменталних математичких истраживања …

Перспективна занимања

На Математичком факултету можете се школовати за најперспективниja занимања, посматрано у светским оквирима.
Према подацима са Careercast сајта за 2021. на листи првих 10 наjпожељнијих занимања налазе се:

[1.] Data Scientist
[3.] Statistician
[5.] Mathematician
[7.] Operations Research Analyst
[9.] Actuary
[10.] Software Engineer

Више о студијском програму

            Математика

Савремени трендови високог образовања и научно-истраживачког рада препознају се на новом студијском програму основних академских студија – МАТЕМАТИКА.
Након завршетка ових студија стиче се стручни назив: дипломирани математичар. Реализација овог програма се примењује од академске 2022/23. године.

Теоријска математика и примене

На овом модулу студенти упознају математику као фундаменталну науку, тј. као читав скуп дубоких, апстрактних, елегантних и испреплетаних идеја, конструкција и теорија. Програм овог модула је апсолутно упоредив са одговарајућим програмима водећих светских универзитета. Студенти се упознају са разним областима математике – анализом, алгебром, геометријом, топологијом, теоријом бројева, теоријом графова, математичком логиком, теоријом вероватноћа итд. У истом обиму, по истом програму и на исти начин као и на најбољим математичким департманима света.

Иза сваке математичке теореме стоји савладавање, разумевање, артикулација и формализација једне интуитивне идеје. Током сваког таквог процеса доказивања – са којим ће се студенти овог смера суочити небројено пута – размишљамо, делимо на случајеве, уводимо параметре, оцењујемо различите доприносе, визуализујемо податке и геометријске објекте, апстрахујемо различите процесе или читаве класе објеката, структурирамо, уводимо, проверавамо и побијамо хипотезе, налазимо примере, конструишемо контрапримере. Научићете да брзо повезујете и да брзо разумете и схватате квантитативне односе и у најкомплекснијим системима или пројектима – било да је у питању нека наука или привреда. Баш зато студенти овог смера могу да раде на пословима који захтевају прецизност и строгост закључивања, али и оригиналност и способност креирања нових идеја.

Теоријски математичари могу да раде на универзитетима и институтима, и посао им је осим што предају математику, да развијају математичке теорије. Некада се откривају нове и неочекиване везе или налазе нове и разноврсне примене у другим наукама или у техници и индустрији. Теоријски математичари могу да раде и практично сва занимања у којима је битно да се нешто квантификује и да се постојеће информације класификују, организују и разумеју. Све је више математичара који успешно раде у финансијским институцијама, инвестиционим фондовима или у најбољим софтверским компанијама. Математика је често кључна за послове највишег нивоа у ИТ индустрији (а самим тим и најбоље плаћене послове) – за конструкције најсофистициранијих модела у машинском учењу, науци о подацима итд. Математичари су у ствари предодређени да њихов посао увек буде везан за најновије технологије – и оне које су најнапредније данас, и оне које ће се тек резвијати у будућности.

Професор математике и рачунарства

Математика и информатика (заједно са матерњим језиком) заузимају централно место у савременом образовању. Зато у читавом свету постоји све већа потреба за добрим и стручним професорима ових наставних предмета – за професорима какви се школују на Математичком факултету на модулу Професор математике и рачунарства, на основним и мастер студијама.

Математички факултет је посебно препознатљив по развоју знања из теоријских и практичних области наставе математике и рачунарства. Модул Професор математике и рачунарства обезбеђује широко знање из најважнијих области математике и рачунарства, и истовремено подстиче развој психолошко-педагошких вештина неопходних за извођење квалитетне наставе у основним и средњим школама. Посебна пажња је посвећена методици наставе која омогућава да се стручна знања преобликују и прилагоде ученицима у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.

Стручно знање из математике и рачунарства пружа изузетне могућности за испољавање стваралачких способности у разним привредним гранама које се усве већој мери ослањају на математику и информатику, у разноврсним истраживањима о природним и друштвеним феноменима, у популаризацији знања. Ипак, основно занимање за које припрема модул Професор математике и рачунарства свакако спада у друштвено најзначајније и најхуманије. Нажалост, наставник математике и рачунарства је тренутно једно од најдефицитарнијих и најтраженијих занимања у Србији, али и у читавом свету. Зато све више земаља уводи посебне погодности током школовања и запошљавања будућих наставника математике.

Као професори математике и рачунарства, радићете са младим људима усмеравајући и снажно подстичући њихов интелектуални развој. Одавно је познато да математика и њен стил размишљања покрећу облике мишљења неопходне сваком стручњаку. Информатичка писменост је незаобилазни део савременог образовања. Подучавајући ове важне предмете, стичете привилегију да заувек останете у сећању многих генерација, као неко ко је заузимао важно место у њиховом одрастању и учењу. Све је веће интересовање и за ваншколске математичке и информатичке секције и радионице које могу бити још једна сјајна прилика да пробудите ентузијазам и сваралачки полет младих људи.

Mатематика и рачунарство

Модул Mатематика и рачунарство на студијском програму Математика представља занимљив спој математике и информатике који омогућава одличан компромис студентима који желе да се баве информатиком, али воле математику и желе приступ озбиљним математичким знањима која ће примењивати у својој каријери. Угрубо, модул нуди око 30% информатичких садржаја, око 60% математичких садржаја и 10% општег садржаја. Информатички курсеви које студенти обавезно слушају или их бирају, покривају све кључне гране информатике, односно, студент због већег садржаја математике неће бити ускраћен у погледу најважнијих информатичких знања. С друге стране, математички курсеви покривају главне области теоријске и примењене математике које се проучавају темељније него на студијском програму Информатика.

На модулу Mатематика и рачунарство студенти овладавају мноштвом знања из области информатике и математике. Информатичка знања укључују општа знања од значаја за све програмере, као што су програмирање у различитим врстама програмских језика – процедуралним, објектно-оријентисаним и функционалним, јако познавање алгоритмике, потом познавање архитектуре и организације рачунара, оперативних система, рачунарских мрежа и база података. Такође, укључују и специфична информатичка знања попут технологија за Веб, конструкције програмских преводилаца, рачунарске графике, вештачке интелигенције уопште и њених ужих грана попут аутоматског резоновања и машинског учења, биониформатике, верификације софтвера, науке о подацима и других. Математичка знања укључују знања линеарне алгебре, алгебре, математичке анализе, геометрије, вероватноће, статистике, и нумеричке математике и оптимизације.

Завршивши модул Mатематика и рачунарство, студент може радити у широком спектру занимања. Све информатичке компаније су заинтересоване за овај профил стручњака који су у стању да се баве најразличитијим информатичким пословима – програмирањем за Веб, програмирањем база података, развојем софтвера различитих намена, науком о подацима, вештачком интелигенцијом, рачунарском графиком и другим. Јака математичка основа даје студентима који заврше овај модул озбиљну предност у пословима који захтевају решавање иновативних проблема. Такви проблеми се јављају у изради софтвера који решава различите проблеме вештачке интелигенције, потом софтвера који решава проблеме логистике, аутоматског планирања и распоређивања методама математичке оптимизације, финансијског софтвера, итд.

Статистика, актуарска и финансијска математика

Данас, вероватноћа и статистика играју важну улогу у доношењу одлука различитог типа, а самим тим и у свим слојевима живота. Поред разних статистичких испитивања јавног мњења с циљем унапређења услуга, важно је напоменути да иза “паметних” производа, који “уче” од људи, стоје различити статистички модели. Зато усавршавањем вештина на овом пољу и студенти овог смера постају важна карика у 4. индустријској револуцији.

У току прве две године основних студија студенти слушају основне математичке и рачунарске предмете који су важни за даље савладавање градива. Поред тога, на курсу Увод у вероватноћу стичу јасну слику о томе шта је то вероватносни модел, како му треба приступити и друга основна знања из теорије вероватноће. На курсу Увод у статистику студенти стичу основна знања о статистичким моделима и како одабрати прави у конкретној ситуацији и како извршити основну статистичку анализу. Кроз мноштво примера из стварног живота студенти се упознају са могућностима запослења које им досадашње и будуће знање омогућава.

Трећа и четврта година су углавном посвећени стручним предметима. Предмети попут Теорије вероватноће, Случајних процеса и Математичке статистике су теоријски оријентисани и студентима омогућују дубоко разумевање практичних примена са којима се упознају на предметима попут Анализа временских серија, Елементи актурске математике, Елементи финансијске математике, Линеарни статистички модели, Теорија информације, Теорија узорака. Поред ових предмета, кроз практичне предмете Статистички софтвер 1, Статистички софтвер 2, Статистички софтвер 3 и Статистички софтвер 4, студенти стичу рутину рада у програмском језику R и другим програмским алатима.

Кроз самосталне пројекте студенти стичу праксу рада с реалним подацима која им је јако важна приликом првог запослења. Након завршеног модула статистика, актуарска и финансијска математика студенти су обучени да праве, софтверски имплементирају и примењују разне математичке моделе. То им отвара врата свих компанија које раде са подацима (банке, осигуравајућа друштва, ревизорске куће, ИТ компаније, фармацеутске куће…). Поред тога стечена теоријска знања су довољна за наставак научне каријере. Области којима се баве чланови катедре су актуелне и пружају пуно могућности за научно-истраживачки рад.

Примењена математика

Примењена математика је важна грана математике која комбинује математичка знања, програмирање и знања из специфичне области примене. Са појавом рачунара, примењена математика је доживела огроман напредак. Нумеричке методе, методе оптимизације и симулација су, уз математичко моделирање, главни алат у бројним областима, на пример у:

 • метеорологији (прогноза времена, предвиђање торнада),
 • астрономији и астрофизици (проучавање животног циклуса галаксија),
 • авиоиндустрији (проучавање турбуленције око објеката),
 • технолошким процесима (унапређивање и праћење),
 • грађевинским прорачунима (тестирање стабилности грађевине),
 • економији (предвиђање кретање деоница на берзи, осигурање),
 • медицини (нови материјали за имплантанте, ЕЦГ И ЕЕГ сигнали, томографија),
 • генетици (проучавање утицаја зрачења на генетске промене),
 • обради сигнала (анализа, компресија, пренос сигнала и слике).
 • рачунарске мреже и телекомуникације (оптимизација протока и паралелизације обраде).

Без нумеричких метода и симулација било би немогуће пројектовати нуклеарне реакторе, веће грађевинске објекте, планирати свемирска путовања, добити прецизну ГПС позицију, добити снимак са скенера, итд.

Поред стандардног теоријског математичког образовања, на овом студијском програму се учи како се реални проблеми описују математичким језиком (математичко моделирање), како приближно срачунати решења тих модела (нумеричка математика), како добити оптимална решења проблема (оптимизација), како унапред испитати понашање модела (симулација). На овом модулу се изучавају и рачунарски предмети јер се рачунари интензивно користе за ове послове.

Стручњаци из области примењене математике су веома цењени у целом свету и притом одлично плаћени, јер чине окосницу развојних тимова индустријских, софтверских и других компанија. Информатичко образовање им омогућава да сами могу да пројектују и имплементирају рачунарски софтвер не само из области примењене математике већ, како је искуство показало, и из области информационих система (базе података) и интернет технологија. Примењени математичари се запошљавају на развојним пословима, као и позицијама које се односе на анализу података у привреди, банкама, осигуравајућим друштвима, софтверским компанијама, идустрији. итд. Многи примењени математичари су остварили запажене каријере у иностраним компанијама или универзитетима.

Више о студијском програму

           Информатика

Савремени трендови високог образовања и научно-истраживачког рада препознају се на акредитованом студијском програму основних академских студија – ИНФОРМАТИКА.
Након завршетка ових студија стиче се стручни назив: дипломирани информатичар. Овај студијски програм се реализује од школске 2017/18. године.

Зашто да студирам информатику на МатФ-у?

Информатика

Студијски програм Информатика представља одличан избор за све оне који желе да се усавршавају у области информационих технологија и посебно у подобластима програмирања, база података, свих видова развоја софтвера и вештачке интелигенције. Широка лепеза садржаја који се нуде омогућава стицање знања из практично свих најважнијих области информатике и рачунарства. Поред завидне ширине, најважније теме се изучавају веома темељно, тако да су професионалци са дипломом овог студијског програма међу најтраженијим у Србији.

Тренутно је у Србији потражња за информатичарима знатно већа од понуде на тржишту рада и то је вероватно једина таква високостручна област у Србији. Већ годинама се повећава број информатичких компанија у Србији, интентзивно расту производња и извоз софтвера и компаније су у сталној потрази за квалитетним програмерима. Слична ситуација је у осталим деловима света – добри програмери су увек на гласу. Међутим, информатика је веома широка област, у којој постоји обиље различитих послова. Док неке једноставније послове могу обављати дипломци са било ког од сличних студијских програма, за велики број напредних примена неопходна су и дубља и шира знања него што их већина програма пружа. Специфичност студијског програма Информатика на Математичком факултету лежи у поклањању посебне пажње изучавању алгоритама и математичких основа рачунарства. Такав приступ омогућава лакше улажење у свет напредних примена рачунарства и информатике и даје дипломцима велику предност у обављању таквих захтевних послова. Нашим дипломцима су широм отворена врата најугледнијих светских истраживачких и развојних центара.

Избор предмета на студијском програму Информатика је прављен изузетно пажљиво и у складу са програмима водећих светских универзитета и препорукама угледне међународне асоцијације ACM (Association for Computing Ma-chinery). Образовање које се добија на овом студијском програму је академско образовање које широко и дубоко покрива скоро све области рачунарства уз савршен баланс између теоријских и практичних знања.

У оквиру студијског програма Информатика изучава се велики број најважнијих програмских језика и других алата и технологија. Ипак, једна од најважнијих карактеристика овог програма је да је акценат на савладавању основних принципа рада у различитим областима рачунарства и информатике, довољно темељно и уопштено дипломци касније могу да своја знања успешно примењују и при раду са сасвим новим технологијама.

Информатички садржаји чине нешто више од 60% садржаја на студијском програму Информатика. Они укључују опште теме од значаја за све програмере, као што су програмирање у различитим врстама програмских језика (процедуралним, објектно-оријентисаним, функционалним, логичким), добро познавање алгоритмике, упознавање архитектуре и организације рачунара, оперативних система, рачунарских мрежа и база података. Такође, укључују и специфична информатичка знања попут веб-технологија, конструкције програмских преводилаца, рачунарске графике, вештачке интелигенције уопште и њених ужих грана попут аутоматског резоновања и машинског учења, биониформатике, верификације софтвера, науке о подацима (енг. data science) и других. Велики број изборних предмета омогућава да студенти у значајној мери прилагођавају студијске садржаје својим интересовањима.

Математички садржаји чине око 30% садржаја на студијском програму Информатика. Они обухватају најважније теме из математике, које су неопходне не само за напредне истраживачке и развојне примене, него и за пуно разумевање технологија и алата које информатичари свакодневно користе. Ту су, пре свега: дискретна математика, линеарна алгебра, алгебра, математичка анализа, геометрија, вероватноћа, статистика и нумеричка математика.

Поред академских курсева, студенти старијих година имају на располагању и изборне стручне курсеве (као саставни део студија), који се организују у сарадњи са водећим информатичким компанијама из окружења. На тај начин се студенти упознају са реалним проблемима и методама рада, кроз непосредну комуникацију са искусним професионалцима. То је веома значајна специфичност овог студијског програма, а на остварену сарадњу са компанијама смо веома поносни.
Све ово ставља студенте програма Информатика у повлашћен положај. После завршених основних студија и мастера, отворена су им врата и у науци и у индустрији где могу лако да се носе са најизазовнијим информатичким пословима.

Више о студијском програму

Астрономија и астрофизика

Савремени трендови високог образовања и научно-истраживачког рада препознају се новом студијском програму основних академских студија – АСТРОНОМИЈА И  АСТРОФИЗИКА.
Након завршетка ових студија стиче се стручни назив: дипломирани астроном. Реализација овог програма се примењује од  школске 2022/23. године.

Астрофизика

У времену открића планета око других звезда и потрази за траговима живота на њима, детекцији гравитационих таласа и потрази за објашњењем тамне материје и тамне енергије, које заједно чине преко 95% Универзума, Астрофизика се намеће као једна од најважнијих фундаменталних наука. Дакле, Астрофизика се бави изучавањем свих елемената у Васиони, од Сунца и Сунчевог система, преко звезда и међузвездане материје, до галаксија и квазара. У томе примењује све гране физике, снажно се базира на фундаменталној математици и модерној информатици, а дотиче се и напредних технологија будући да сви астрофизички експерименти, по свом дизјану померају границе развоја технологије. Астрофизика је фантастичан спој физике, математике и информатике које заједно откривају све мистерије Универзума. На овом студијском програму, студенти ће стећи знања и вештине из следећих области:

 • Фундаменталне области физике и математике
 • Астрофизика Сунца, звезда, међузвездане материје, галаксија. астробиологија, небеска механика и елементи Сунчевог Система
 • Примена статистике и информатике у астрофизици
 • Инструменти и технике посматрања
 • Практичан рад на телескопу
 • Базе података и рад са великим бројем података
 • Вештачка интелигенција, машинско и дубинско учење
 • Примена супер-рачунара у моделирању астрофизичких система
 • Методологија научног истраживања

По завршетку студија, с обзиром на то да су значајан акценат студијског програма модерна научна истраживања, студенти су припремљени да наставе научну каријеру, која се у нашој земљи пре свега одвија на Универзитетима (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац) и научним институтима (Астрономска опсерваторија, Математички институт САНУ, Институт за физику, итд.). Нове технологије се јављају као одговор на захтеве модерне науке као што је астрофизика, стога постоји огромна потреба за стручњацима из горе наведених области у великим компанијама које раде на развоју инструмената и софтвера. Додатно, студенти су обучени за рад у просвети, и могу да држе наставу из физике и астрономије.

На крају, студенти стичу вештине у емпиријском резоновању, рачунарском и теоријском моделирању, раду са суперачунаром и руковању информацијама, као и напредна знања о вештачкој интелигенцији, машинском учењу, научној визуализацији и великој анализи података, што им отвара врата широком спектру занимања у индустријском сектору.

Астроинформатика

Модерна астрономска наука заснована је на обједињавању практичних и теоријских знања из области астрономије, математике, рачунарства, информатике и физике, а у новије време и биологије и хемије, у циљу разумевања појава и процеса у Васиони. Као и сама Васиона, поље деловања астрономије је веома ширико и простире се од нашег непосредног окружења, где проучава динамику кретања Земљиних вештачких сателита, па до најудаљенијих области, где покушава да разоткрије мистериозне појаве попут квазара и гравитационих таласа.

Модерна наука захтева међудисциплинарни приступ, те је због тога овај студијски програм осмишљен тако да студенти, осим астрономских, усвоје и веома темељна знања из области математике, рачунарства и информатике. Знања и вештине које студенти стичу на овом програму се могу поделити у три групе:

 1. Астрономија (небеска механика, динамика Сунчевог система, звездана астрономија, примена статистичких модела и информатичких метода на велике базе астрономских података)
 1. Математика и рачунарство (алгоритми и сложене структуре података, процедурално програмирање, објектно оријентисано програмирање, организација и архитектура рачунара)
 1. Математика (линеарна алгебра, математичка логика, геометрија, анализа, нумеричка математика)

Студенти могу усмерити своју професионалну каријеру у три главна правца.

Први се односи на научни рад који се у нашој земљи претежно одвија у оквиру универзитетских центара (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац) и научних института попут Астрономске опсерваторије, Математичког института САНУ, Института за физику, Института за нуклеарне науке и сл.

Друго, будући на усвојена знања из области математике и рачунарства, као и чврсту математичку основу, студенти су оспособљени да се конкурентно укључе у било коју област информатичког тржишта, попут развоја софтвера, рада са великим базама података, математичко моделирање процеса и њихово информатичко имплементирање у оквиру компанија различитих профила и финансијских институција, попут банака и осигуравајућих кућа.

Трећи правац је рад у просвети, у настави математике и информатике, које представаљају области са најдраматичнијим дефицитом кадра, као и у настави астрономије у гимназијама.

Како да упишем Математички факултет?

Укратко…

Први уписни рок за упис на основне академске студије  почиње у другој половини јуна, убрзо након доделе сведочанстава. Календар спровођења уписног рока биће одређен у складу са календаром активности Универзитета у Београду и благовремено објављен.
За упис у прву годину основних академских студија на Математичком факултету могу да се пријаве кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу.

 

Пријављивање

Пријављивање на конкурс за се врши искључиво путем веб-странице. После успешне регистрације, кандидат попуњава формулар, након чега добија мејл са детаљним информацијама о уплати накнаде за пријемни и како скенирати и приложити документа (сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе, диплому о положеном завршном односно матурском испиту, извод из матичне књиге рођених, доказ у уплати накнaде за полагање пријемног испита).

 

Пријемни

Кандидати за упис на основне студије (сви студијски програми) полажу пријемни испит из математике, који носи 60 бодова. Ако кандидат, који није ослобођен полагања пријемног испита, не изађе на пријемни испит, губи право уписа.

Списак области које су предвиђене програмом пријемног испита

Кандидати који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на државном такмичењу из математике, информатике или астрономије, које организује Министарство просвете Републике Србије, или на међународном такмичењу из математике, ослобођени су пријемног испита и признаје им се максималан број бодова (60).
О вредновању и рангирању такмичења и остварених резултата на такмичењима одлучује уписна комисија Математичког факултета.
Посебно, кандидати који су се у трећем или четвртом разреду средње школе пласирали на Државно такмичење из математике (А категорија), које организују Министарство просвете Републике Србије и Друштво математичара Србије, ослобођени су пријемног испита и признаје им се максималан број бодова (60).

Одлука о ослобађању од пријемног за упис 2023/24.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова, који се рачуна на основу успеха у средњој школи (до 40 бодова) и резултата пријемног испита (до 60 бодова). Ранг листа је јединствена, за све студијске програме.

Задаци са претходних пријемних испита

 

Упис

У тренутку уписивања на одновне академске студије кандидати бирају студијски програм и модул, у складу са објављеним квотама. Првенство при упису и избору студијског програма и модула имају боље рангирани кандидати.

Број студената
БуџетСамофинансирањеУкупно
Математика20545250
Информатика10555160
Астрономија и астрофизика20525

Посебни услови

Уз поштовање укупног броја места по студијским програмима, (1) на студијском програму Математика, на модул Математика и рачунарство може да се упише укупно највише 90 студената, а на остале модуле највише по 70 студената и (2) на студијском програму Астрономија и астрофизика у првом уписном року на модулу Астроинформатика може да се упише највише 12 студената.У случају да преостане слободних места, прву годину основних студија на Математичком факултету ће моћи да уписују и кандидати који су се пријавили на конкурс на другим факултетима Универзитета у Београду, уколико уписна комисија Математичког факултета закључи да кандидат задовољава све услове конкурса и да пријемни испит који је кандидат полагао одговара неопходном пријемном испиту на Математичком факултету.


Питајте нас

7 + 3 =

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs