Viber/WhatsApp chat +381 64 82 94 235 (10h -16h) upis@matf.bg.ac.rs

Пријављивање

Пријављивање на конкурс за полагање пријемног испита врши се искључиво онлајн у периоду од петка, 17. јуна до четвртка, 23. јуна 2022.

После успешне регистрације, кандидат попуњава формулар, након чега добија мејл са детаљним информацијама о уплати накнаде за пријемни и како скенирати и приложити документа.

Опште информације:

Да би кандидат могао да се онлајн пријави потребно је да се прво региструје (упутство за успешно учитавање странице за регистрацију се налази у секцији „Упутства“ са десне стране).

Кораци који следе након успешне регистрације:

 1. Кандидат попуњава онлајн формулар за пријаву кандидата (упутство за попуњавање онлај формулара се налази у секцији „Упутства“).
 2. Сваки кандидат, после успешно попуњеног формулара, добија мејл са детаљним информацијама:
 •  да изврши уплату у износу од 6500,00 РСД обавезно по моделу 97 са тачно наведеним позивом на број (који је јединствен за сваког кандидата). Уплату извршити најкасније до 23. јуна у 12 часова.
 •  која скенирана документа је потребно приложити и на који начин (препорука је користити програм AdobeScan ; упутство за његово коришћење се налази у секцији „Упутства“ са десне стране).

Потребна документа

Кандидати приликом онлајн пријаве на конкурс прилажу следећа скенирана документа (по могућству у .pdf формату):

  • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе

  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту

  • извод из матичне књиге рођених

  • доказ у уплати накнaде за полагање пријемног испита

Такмичари

Кандидати који су у трећем или четвртом разреду освојили прву, другу или трећу награду на једном од следећих такмичења:

1) Такмичење ученика средњих школа из математике, републички ниво у организацији Друштва математичара Србије;
2) Српска математичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
3) Балканска математичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
4) Међународна математичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
5) Републичко такмичење средњих стручних школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране из математике у организацији заједнице школа у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране;
6) Републичко такмичење геодетских и грађевинских школа дисциплина: математика у организацији заједница геодетских и грађевинских школа;
7) Математика у организацији заједнице економских, правно-биротехничких и угоститељско-туристичких школа;
8) Такмичење ученика средњих школа из рачунарства, републички ниво у организацији Друштва математичара Србије;
9) Српска информатичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
10) Балканска информатичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
11) Међународна информатичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
12) Такмичење из астрономије у организацији Друштва астронома Србије;
13) Међународна олимпијада из астрономије и астрофизике у организацији Друштва астронома Србије;

 

додатно прилажу (по могућству у .pdf формату) диплому/дипломе са такмичења. Ти кандидати су ослобођени полагања пријемног испита и трошкови накнаде конкурса за упис на Математички факултет за њих износи 3.500,00 РСД.

Нису ослобођени пријемног испита кандидати који су освојили награду на следећим такмичењима:

1) Кенгур без граница – међународна математичка смотра у организацији Друштва математичара Србије;
2) „Математички турнир”-Математичка олимпијада средњих школа Републике Србије у организацији Математичког друштва „Архимедес“;
3) Математичко такмичење „Мислиша“ у организацији Математичког друштва „Архимедес“;
4) Турнир градова у организацији Математичког друштва „Архимедес“;
5) Такмичење из математике у организацији заједнице медицинских школа;
6) Пословна информатика у организацији заједнице економских, правнобиротехничких и
угоститељско-туристичких школа;
7) Смотра из роботике и интерфејс технологије „РОБО-ИНТ Инвент“ у организацији Регионалног друштва за техничко и информатичко образовање, Зрењанин;
8) „Дабар”- смотра из рачунарске и информатичке писмености у организацији „Информационих технологија – Удружења професора Србије” (ИТ – УПС) – седиште у ОШ „Драгомир Марковић”, Крушевац;
9) Државно такмичење талентованих  ученика средњих школа по научним дисциплинама у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

 

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су средњу школску завршили пре школске 2021/2022. године додатно прилажу следећи скенирани документ:

 • попуњену и потписану изјаву да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу

Припадници српске националне мањине

Припадници српске националне мањине (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• потврду о започетој нострификацији (осим за јавну исправу стеченој у Републици Српској). Оригинали се шаљу у Министарство просвете (Немањина 22) на нострификацију

• попуњена и потписана изјава о припадности српске националне мањине.

Стране средњошколске исправе

Кандидати, држављани Србије, који имају стране средњошколске исправе или неки од разреда средње школе завршене у иностранству или завршен програм међународне (ИБ) матуре прилажу додатно скенирана документа:

• документацију о завршеном средњошколском образовању

• решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања

Страни држављани

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• решење о признавању стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања ако је средња школа завршена у иностранству

• потврду о здравственом осигурању у школској 2022/2023. години

• потврду о владању српским језиком

Афирмативне мере

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената:

Покрену поступак подношења захтева Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 10. 6. 2022. на прописаном обрасцу.

Припадници ромске националне мањине додатно прилажу следећа документа:

• попуњена и потписана изјава да су припадници ромске националне мањине.

• попуњена и потписана препорука Националног савета ромске националне мањине.