Математички факултет ће при упису за школску 2024/25. годину као један од услова имати тест склоности.

Поред успеха из математике и српског језика, из треће групе предмета на државној матури вредноваће се предмети физика или информатика.

Благовремено ће бити објављен начин бодовања успеха из средње школе, са државне матуре и теста склоности.