Зашто да упишем Математички факултет?

Могућности

Диплома Математичког факултета омогућава веома брзо запослење у великом броју области: информационе технологије, просвета, банкарства, статистике, инвестиционих истраживања, телекомуникација, фундаменталних математичких истраживања …

 

 

Перспективна занимања

На Математичком факултету можете се школовати за најперспективниja занимања, посматрано у светским оквирима.

Према подацима са Careercast сајта за 2021. на листи првих 10 наjпожељнијих занимања налазе се:

[1.] Data Scientist

[3.] Statistician

[5.] Mathematician

[7.] Operations Research Analyst

[9.] Actuary

[10.] Software Engineer

 

Математика

Савремени трендови високог образовања и научно-истраживачког рада препознају се новом студијском програму основних академских студија – МАТЕМАТИКА, чија је акредитација у току.

Након завршетка ових студија стиче се стручни назив: дипломирани математичар. Реализација овог програма се очекује почев од школске 2022/23. године.

Информатика

Савремени трендови високог образовања и научно-истраживачког рада препознају се на акредитованом студијском програму основних академских студија – ИНФОРМАТИКА.

Након завршетка ових студија стиче се стручни назив: дипломирани информатичар. Овај студијски програм се реализује од школске 2017/18. године.

Зашто да студирам информатику на МатФ-у?

 

 

Астрономија и астрофизика

Савремени трендови високог образовања и научно-истраживачког рада препознају се новом студијском програму основних академских студија – АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА, чија је акредитација у току.

Након завршетка ових студија стиче се стручни назив: дипломирани астроном. Реализација овог програма се очекује почев од школске 2022/23. године.