Viber/WhatsApp chat +381 64 82 94 235 (10h -16h) upis@matf.bg.ac.rs

Упис

Упис кандидата по коначној ранг листи биће одржан 5. и 6. јула 2022. године од 9 до 15 часова на Математичком факултету, Студентски трг 16, IV спрат, Београд.

Потребна документа за упис

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО (или са, код јавног бележника, овереним овлашћењем) и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).
На упис треба донети ОРИГИНАЛЕ (на увид)  и  ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА  (документа задржава Факултет):

 • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 • извод из матичне књиге рођених (новијег датума)

Уз наведена документа ОБАВЕЗНО донети и:

 • попуњен индекс; индекси се купују у књижарама (или онлајн) и попуњавају према следећем упутству.
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (1000,00 динара).
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду  (100,00 динара).
 • три фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у заказаном термину, ризикује да изгуби место – наредни кандидати се уписују према утврђеном редоследу.

Сви уписани кандидати, без обзира на статус у којем се уписују (буџет или самофинансирање) потписују уговор о студирању којим се регулишу права и обавезе у вези са студирањем.

Самофинансирајући студенти

Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

• доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину у износу од 40.000,00 РСД (пример уплатнице).

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2021/2022. године и уписују се на први степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Припадници српске националне мањине

Припадници српскe националне мањине (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора)  који стекну право на упис, поред наведеног, подносе и:

• нострификована документа (или потврду Министарства да је нострификација у току)

• потписану изјаву о припадности српској националној мањини

Јавна исправа о завршеној средњој школи у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној школи коју су завршили у Републици Српској или иностранству.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља се уз писану изјаву и прописану документацију школују у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање.

Страни држављани

Страни држављани који су стекли право на упис, подносе и:

• нострификована документа (нострификација се врши у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22)

• потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)

• потврду о обавезном здравственом осигурању за школску 2022/2023. годину

• оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину

Кандидати који су положили пријемни на другим факултетима

У четвртак, 14. јула 2022. у 10.00 (ако остане слободних места) вршиће се упис кандидата који су полагали пријемни из математике на једном од следећих факултета Универзитета у Београду:

• Електротехнички факултет;

• Факултет организационих наука;

• Грађевински факултет;

• Саобраћајни факултет;

• Технолошко—металуршки факултет;

• Рударско—геолошки факултет;

• Факултет за физичку хемију;

• Фармацеутски факултет;

• Машински факултет.

Кандидати са собом треба:

1. да понесу ПОТВРДУ о броју освојених поена на пријемном из математике, коју узимају на факултету на коме су полагали пријемни испит и

2. да изврше уплату у износу од 3.500,00 РСД на име трошкова пријављивања.

Неће се признавати резултати који су остварени на пријемним испитима на установама које нису у саставу Универзитета у Београду, као и резултати постигнути на пријемним испитима на Економском и Физичком факултету ( у саставу Универзитета у Београду).

Мере заштите од Covid-a

Моле се кандидати да:

 • држе прописано растојање
 • по уласку у зграду Факултета ношење маски је обавезно
 • долазе на време, али не много пре заказаног времена како се не би стварала непотребна гужва. Они који дођу 10 и више минута пре заказаног времена могу да сачекају прозивку у Студентском парку.

Улазак у зграду биће дозвољен само кандидатима (пратиоцима – НЕ).

l

Пример уплатнице

Пример исправно попуњене уплатнице можете погледати кликом на слику.

⇓ ⇓ ⇓

Финансије

Цена школарине за упис године за самофинансирајуће студенте:

• Држављани Републике Србије

• Страни држављани

Цена исписа са факултета за студенте прве године:

• Буџетски студенти

• Самофинасирајући студенти

 

Број слободних места

за уписни рок Јун 2022.

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно

Математика

 • Професор математике и рачунарства
 • Теоријска математика и примене
 • Математика и рачунарство
 • Примењена математика
 • Статистика, актуарска и финансијска математика
205 45 250
Информатика
105 55 160

Астрономија и астрофизика

 • Астрофизика
 • Астроинформатика
20 5 25
Укупно 330 105 435

• На студисјком програму Математика, на модул Математика и рачунарство може да се упише највише 90 студената, а на остале модуле највише по 70 студената.

• на студисјком програму Астрономија и астрофизика у првом уписном року на модулу Астроинформатика  може да се упише највише 10 студента.