Листа кандидата пријављених за полагање пријемног испита у школској 2022/2023. години налази се у следећој вести. Уколико кандидати имају примедбе на тачност података, могу их поднети у писаној форми у понедељак, 27.6.2022.од 11 до 13 часова у канцеларији 707, на 4....