Упис на основне академске студије 2024/2025.

Важни датуми

Календар активности за упис на основне академске студије 2024.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Датум Време Активност
15.6-20.6.2024. до 24ч Онлајн пријављивање кандидата
21.6.2024. до 20ч Објављивање листе пријављених кандидата
24.6.2024. 11-13ч Подношење писмених примедби на тачност података у канцеларији 707, 4. спрат, Студентски трг 16
24.6.2024. до 18ч Објављивање коначне листе пријављених кандидата
ПРИЈЕМНИ
Датум Време Активност
26.6.2024. 11-14ч Пoлагање пријемног испита на Београдском сајму, Хала 1 (окупљање кандидата на месту полагања у 10 сати)
26.6.2024. до 17ч Објављивање решења задатака
26.6.2024. до 23ч Објављивање прелиминарне ранг листе
28.6.2024. 11-13ч Подношење писмених приговора на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу уписној комисији у канцеларији  707, 4. спрат, Студентски трг 16
28.6.2024. до 20ч Објављивање ажуриране ранг листе
1.7.2024. 11-13ч Подношење писмених жалби декану на решења уписне комисије у канцеларији  707, 4. спрат, Студентски трг 16
1.7.2024. до 18ч Објављивање коначне ранг листе
УПИС
Датум Време Активност
2.7-3.7.2024. 9-15ч Упис по објављеном распореду
8.7.2024. до 15ч Објављивање броја упражњених места на свим студијским програмима
9.7.2024. од 12ч Упис на упражњена места другом прозивком по ранг листи*
Пријава и упис кандидата који су пријемни испит полагали на другом факултету УБ
Датум Време Активност
9.7.2024. до 17ч Објављивање броја слободних места за упис кандидата који су пријемни испит полагали на неком другом факултету у оквиру УБ
од 9.7. од 17ч до 10.7.2024. до 24ч Онлајн пријава кандидата
11.7.2024. до 13ч Објављивање прелиминарне ранг листе
12.7.2024.  11ч Подношење писмених приговора на прелиминарну ранг листу у канцеларији  707, 4. спрат, Студентски трг 16
12.7.2024. до 12ч Објављивање коначне ранг листе
12.7.2024. од 12ч Упис кандидата по коначној ранг листи

* 9.7.2024. у 12ч почиње прозивка студената чија је прва жеља студијски програм са упражњеним местом, а који током прве прозивке нису могли да упишу тај програм у жељеном статусу. Право на упис на упражњено место имају само студенти присутни на другој прозивци. Предност приликом уписа имају боље рангирани кандидати.

Преузми листу неопходних докумената

(у припреми)

Студијски програми

За упис у прву годину основних академских студија на Математичком факултету могу се пријавити кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу.

Програми основних академских студија реализују се у оквиру три акредитована студијска програма:

Услови уписа

Број слободних места за упис на основне академске студије 2024.

 

Уз поштовање укупног броја места по студијским програмима:

 

• На студијском програму Математика, на модул Математика и рачунарство може да се упише највише 90 студената, а на остале модуле највише по 70 студената.

• На студијском програму Астрономија и астрофизика у првом уписном року на модулу Астроинформатика може да се упише највише 12 студената.

 

Пријављивање

Опште информације

Пријављивање кандидата на конкурс за упис на основне академске студије врши се искључиво онлајн у периоду од 15. до 20. јуна 2024.

Приликом пријаве, потребно је попунити формулар и приложити скениране документе, водећи рачуна да ниједан документ не прелази величину од 5 MB. Препорука је да за скенирање фајлова телефоном користите програм Adobe Scan; упутство за његово коришћење се налази у секцији „Упутства“ са десне стране.

Потребна документа

 

Сви кандидати приликом онлајн пријаве на конкурс прилажу следећа скенирана документа (у .pdf формату):

 • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ у уплати у износу од 8.000,00 РСД као накнаду за полагање пријемног испита;
  такмичари ослобођени полагања пријемног испита уплаћују мањи износ од 4.500,00 РСД.

Такмичари, кандидати који су средњу школску завршили пре школске 2023/2024. године, припадници српске националне мањине, кандидати са страним средњошколским исправама, страни држављани прилажу додатна документа која су наведена у одговарајућим секцијама.

Такмичари

 

Кандидати који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на државном такмичењу из математике, информатике или астрономије, које организује Министарство просвете Републике Србије, или на међународном такмичењу из математике, ослобођени су пријемног испита и признаје им се максималан број бодова (60).
О вредновању и рангирању такмичења и остварених резултата на такмичењима одлучује уписна комисија Математичког факултета.

Посебно, кандидати који су се у трећем или четвртом разреду средње школе пласирали на Државно такмичење из математике (А категорија), које организују Министарство просвете Републике Србије и Друштво математичара Србије, ослобођени су пријемног испита и признаје им се максималан број бодова (60).

Кандидати који желе да буду ослобођени полагања пријемног испита на основу освојене једне од прве три награде на државном такмичењу из математике, информатике или астрономије, које организује Министарство просвете Републике Србије, или на међународном такмичењу из математике потребно је да приликом пријаве приложе и скениране одговарајуће дипломе.

Кандидати који желе да буду ослобођени полагања пријемног испита на основу тога што су се у трећем или четвртом разреду средње школе пласирали на Државно такмичење из математике (А категорија), које организују Министарство просвете Републике Србије и Друштво математичара Србије потребно је да приликом пријаве приложе и скениране одговарајуће потврде о пласману на такмичењу или учествовању на такмичењу.

Одлука Уписне комисије о вредновању и рангирању такмичења за ослобођање од пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024.

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024.

 

Кандидати који су средњу школску завршили пре школске 2023/2024. године додатно прилажу следећи скенирани документ:

 • попуњену и потписану изјаву да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу.

Припадници српске националне мањине

 

Припадници српске националне мањине (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• потврду о започетој нострификацији (осим за јавну исправу стеченој у Републици Српској). Оригинали се шаљу у Министарство просвете (Немањина 22) на нострификацију

• попуњену и потписану изјаву о припадности српске националне мањине.

Стране средњошколске исправе

 

Кандидати, држављани Србије, који имају стране средњошколске исправе или неки од разреда средње школе завршене у иностранству или завршен програм међународне (ИБ) матуре прилажу додатно скенирана документа:

• документацију о завршеном средњошколском образовању

• решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања; нострификација се врши у Агенцији за квалификације, Мајке Јевросиме 51 (https://azk.gov.rs/)

Страни држављани

 

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

 • решење о признавању стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања ако је средња школа завршена у иностранству; нострификација се врши у Агенцији за квалификације, Мајке Јевросиме 51 (https://azk.gov.rs/)
 • потврду о здравственом осигурању у школској 2024/2025. години
 • потврду о владању српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)

Афирмативне мере

 

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената:

 • Покрену поступак подношења захтева Универзитетском центру за студенте са хендикeпом на прописаном обрасцу,  најкасније до 10. јуна 2024.

Припадници ромске националне мањине додатно прилажу следећа документа:

 • попуњену и потписану изјаву да су припадници ромске националне мањине.
 • попуњену и потписану препоруку Националног савета ромске националне мањине.

Пријављивање кандидата који су пријемни испит полагали на другим факултетима Универзитета у Београду

 

Пријављивање кандидата на конкурс за упис на основне академске студије који су  
пријемни испит из математике полагали на другим факултетима Универзитета у Београду може се вршити и онлајн и на Факултету.

Кандидати који су пријемни испит полагали на Математичком факултету, а желе да се упишу на основу бодова са пријемног испита остварених на другом факултету морају поново да се пријаве.

Да би кандидат могао да се онлајн пријави потребно је да се прво региструје (упутство за успешно учитавање странице за регистрацију се налази у секцији „Упутства“ са десне стране).

Кораци који следе након успешне регистрације:
Кандидат попуњава онлајн формулар за пријаву кандидата (упутство за попуњавање онлајн формулара се налази у секцији „Упутства“).

Сваки кандидат, после успешно попуњеног формулара, добија мејл са детаљним информацијама:

1) да изврши уплату у износу од 4.500,00 РСД  обавезно по моделу 97 са тачно наведеним позивом на број (који је јединствен за сваког кандидата).
2) која скенирана документа је потребно приложити и на који начин (препорука је користити програм AdobeScan ; упутство за његово коришћење се налази у секцији „Упутства“ са десне стране).

Пријемни испит

Опште информације

Полагање пријемног испита биће одржано 26. јуна 2024. од 11 до 14 часова  на Београдском сајму, хала 1.

Кандидати који полажу пријемни у обавези су да на место полагања пријемног дођу најкасније 60 минута пре заказаног почетка полагања.

Кандидати за упис на основне студије (сви студијски програми) полажу пријемни испит из математике, који носи 60 бодова. Ако кандидат који није ослобођен полагања пријемног испита не изађе на пријемни испит, губи право уписа.

Решења задатака са пријемног испита биће објављена 26. јуна 2024. до 17 часова.

Прелиминарна ранг листа биће објављена 26. јуна 2024. до 23 часа.

Техничке информације

 

 • Пријемни испит траје три сата (180 минута).
 • На пријемном испиту кандидат може стећи највише 60 бодова.
 • На пријемном испиту има укупно 20 задатака.
 • Тачан одговор носи 3 поена.
 • Погрешан одговор или заокруживање више од једног одговора носи -0.3 поена.
 • Незаокружен одговор носи -1 поен.
 • Заокруживање одговора “не знам” носи 0 поена.
 • Када се стекну услови, почетак пријемног се званично проглашава (што је углавном петнаест минута после 11 часова) и тада ће кандидатима бити саопштено и тачно време завршетка пријемног испита.
 • Није дозвољено излазити са пријемног испита првих пола сата (11:00-11:30) и последњих пола сата (13:30-14:00).

Приговори на резултате пријемног испита

 

 • Писмене приговоре на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу кандидати подносе уписној комисији 28. јуна 2024. од 11 до 13 часова  у канцеларији 707 на четвртом спрату Математичког факултета.
 • Кандидати писмене жалбе на решења уписне комисије подносе декану Факултета 1. јула 2024. од 11 до 13 часова такође у канцеларији 707 на четвртом спрату Математичког факултета.

Списак области које су предвиђене програмом пријемног испита

 

 1. Бројевни и алгебарски изрази
 2. Процентни рачун
 3. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина
 4. Квадратне једначине и неједначине, Виетове формуле, системи квадратних једначина
 5. Ирационалне једначине и неједначине
 6. Аритметички и геометријски низови
 7. Комплексни бројеви
 8. Експоненцијалне једначине и неједначине, експоненцијална функција
 9. Логаритамске једначине и неједначине, логаритамска функција
 10. Геометрија: троугао, четвороугао, круг (2Д)
 11. Геометрија: призма, пирамида, лопта, ваљак, купа (3Д)
 12. Аналитичка геометрија
 13. Тригонометрија: једначине, неједначине, инверзне тригонометријске функције, примене у геометрији
 14. Функције
 15. Биномна формула
 16. Комбинаторика
 17. Полиноми
 18. Теорија бројева

 

 

Како доћи на пријемни, Јун 2024.

Београдски сајам

Упис

Упис

Упис кандидата по коначној ранг листи биће одржан 2. и 3. јула 2024. по објављеном распореду на Математичком факултету, Студентски трг 16, IV спрат.

8. јула 2024. у 15 часова, уколико не буду попуњена сва слободна места,  биће објављен број упражњених места на свим студијским програмима.

9. јула 2024. биће обављен упис на упражњена места, ДРУГОМ прозивком по ранг листи.

Право на упис на упражњено место имају само студенти присутни на другој прозивци.
Предност приликом уписа имају боље рангирани кандидати.

Потребна документа за упис

 

 • Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво лично (или са, код јавног бележника, овереним овлашћењем) и на упис доносе личну карту  (евентуално пасош).
  На упис треба донети фотокопије докумената оверене код јавног бележника  (документа задржава Факултет):
  • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
  • извод из матичне књиге рођених (са холограмом)

  Уз наведена документа обавезно донети и:

  • попуњен индекс; индекси се купују у књижарама (или онлајн) и попуњавају према следећем упутству.
  • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (1.000,00 РСД).
  • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду  (100,00 РСД).
  • две исте фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра и једна иста таква фотографија у електронском облику коју кандидат прилаже у апликацији Веб пријаве (под електронским обликом подразумева се фотографија у jpg или png формату (600 dpi) ).

  Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у заказаном термину, ризикује да изгуби место – наредни кандидати се уписују према утврђеном редоследу.

  Сви уписани кандидати, без обзира на статус у којем се уписују (буџет или самофинансирање) потписују уговор о студирању којим се регулишу права и обавезе у вези са студирањем.

Самофинансирајући студенти

 

 • Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:
 • доказ о уплати прве рате школарине за школску 2024/2025. годину у износу од 50.000,00 РСД (пример уплатнице); изузетак су кандидати који уписују  модул Професор математике и рачунарства на студисјком програму Математика који уплаћују износ од  30.000,00 РСД.

Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2023/2024. године

 

Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2023/2024. године и уписују се на први степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Припадници српскe националне мањине

 

Припадници српскe националне мањине (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора)  који стекну право на упис, поред наведеног, подносе и:

 • нострификована документа (или потврду Министарства да је нострификација у току)
 • потписану изјаву о припадности српској националној мањини

Јавна исправа о завршеној средњој школи у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној школи коју су завршили у Републици Српској или иностранству.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља се уз писану изјаву и прописану документацију школују у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање.

Страни држављани

 

Страни држављани који су стекли право на упис, подносе и:

 • нострификована документа (нострификација се врши у Агенцији за квалификације, Мајке Јевросиме 51)
 • потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)
 • потврду о обавезном здравственом осигурању за школску 2024/2025. годину
 • оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2024/2025. годину у износу од 2.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате

Програм афирмативних мера

 

БРОЈ СТУДЕНАТА који се финансирају из буџета Републике Србије

 • Лица са инвалидитетом – 3
 • Припадници ромске националне мањине – 3

Кандидати који су положили пријемни на другим факултетима

 

Ако остане слободних места вршиће се упис кандидата који су полагали пријемни из математике на једном од следећих факултета Универзитета у Београду:

 • Електротехнички факултет;
 • Факултет организационих наука;
 • Грађевински факултет;
 • Саобраћајни факултет;
 • Технолошко-металуршки факултет;
 • Рударско-геолошки факултет;
 • Факултет за физичку хемију;
 • Фармацеутски факултет;
 • Машински факултет.

Неће се признавати резултати који су остварени на пријемним испитима на установама које нису у саставу Универзитета у Београду, као и резултати постигнути на пријемним испитима на Економском и Физичком факултету (у саставу Универзитета у Београду).

Кандидати са собом треба:

 1. да понесу потврду о броју освојених поена на пријемном из математике, коју узимају на факултету на коме су полагали пријемни испит
 2. да понесу потребна документа за пријаву и упис
 3. да изврше уплату  у износу од 4.500,00 РСД на име трошкова пријаве
 4. да изврше уплату од 1.000,00 РСД на име трошкова уписа и 100,00 РСД за Универзитетску таксу

Преузми листу неопходних докумената за упис

(у припреми)

l

Пример уплатнице

Пример исправно попуњене уплатнице можете погледати кликом на слику.

⇓ ⇓ ⇓

Финансије

ЦЕНА ПРИЈАВЕ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЦЕНА
Трошкови пријаве и полагања пријемног испита  8.000,00 РСД
Кандидати који су ослобођени полагања пријемног испита 4.500,00 РСД
Кандидати који су полагали пријемни испит на другом факултету УБ 4.500,00 РСД

Уплата се врши на текући динарски рачун Математичког факултета, Студентски трг 16, 11000 Београд
Број рачуна:  840-181 5666-68
Модел 97, Позив на број  је јединствен за сваког кандидата 

 

ЦЕНА  УПИСА
ЦЕНА
Трошкови уписа  (сви кандидати) 1.000,00 РСД
Универзитетска такса и саветовање студената са Алумни канцеларијом (сви кандидати)
1. рата школарине (самофинансирајући студенти)
* студијски програм Математика, модул Професор математике и рачунарства
50.000,00 РСД
30.000,00 РСД

* Студенти на студијском програму Математика, модул Професор математике и рачунарства, који су држављани Републике Србије, у школској 2024/2025. години  за 1. рату школарине уплаћују износ од  30.000,00 РСД.

 Школарина за држављане Републике Србије:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ЦЕНА
МАТЕМАТИКА
* студијски програм Математика, модул Професор математике и рачунарства
150.000,00 РСД
90.000,00 РСД
ИНФОРМАТИКА 165.000,00 РСД
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА 150.000,00 РСД

* За студенте студијског програма Математика, модул професор Математике и рачунарства, који су држављани Републике Србије, у школској 2024/2025. години одобрава се стимулативни попуст у износу од 60.000,00 РСД (тј. 1000,00 РСД по уписаном боду) тако да школарина за њих износи 90.000,00 РСД.


Школарина за стране студенте:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ЦЕНА
МАТЕМАТИКА

3.500.00 EUR
 
 

ИНФОРМАТИКА
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА

Цена исписа за студенте прве године:

БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ 1. ГОДИНА
ЦЕНА
Испис са факулета до 8. јула 2024. 3.000,00 РСД
Испис са факулета од 9. јула до 30. септембра 2024.  30.000,00 РСД

 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ 1. ГОДИНА
ЦЕНА
Испис са факулета до 8. јула 2024. 12.000,00 РСД
Испис са факулета од 9. јула до 31. августа 2024.  до тада уплаћен износ школарине

 

Често постављена питања

Драге будуће колеге, у овој секцији ћемо редовно објављивати одговоре на питања која вас највише интересују.

Своја питања нам можете слати на адресу upis@matf.bg.ac.rs или користећи контакт форму на почетној страни.

t

Да ли је могуће „пребацивање“ бодова са пријемног испита из математике са другог факултета?

Да, под условом да је остало упражњених места после уписа кандидата који су пријемни испит полагали на Математичком факултету и под условом да је пријемни испит из математике положен на једном од следећих факултета Универзитета у Београду:
1) Електротехнички факултет;
2) Факултет организационих наука;
3) Грађевински факултет;
4) Саобраћајни факултет;
5) Технолошко—металуршки факултет;
6) Рударско—геолошки факултет;
7) Факултет за физичку хемију;
8) Фармацеутски факултет;
9) Машински факултет.
t

Колико је бодова потребно за упис на буџет на студијски програм Информатика?

Број бодова у последњих шест година:

 • 2023. – 58,72
 • 2022. – 56,54
 • 2021. – 64,58
 • 2020. – 66,64
 • 2019. – 65, 48
 • 2018. – 77,08
t

Када да уплатим прву рату школарине?

Наш савет је да кандидати изврше уплату након завршене прозивке, а пре уписа ако нису сигурни да ли ће бити на буџету.
t

Колико дуго траје резервација места добијеног након прозивке?

После прозивке, кандидат стиче право на резервацију у трајању од 60 минута. Ако се не упише у том периоду ризикује да изгуби место које је добио на прозивци.
t

Да ли могу да се упишем на модул/студијски програм иако није наведен као жеља приликом пријаве?

Наведене жеље су искључиво информативног карактера. Кандидат може да упише модул/студијски програм ако му место на ранг листи то гарантује.
t

Колико је бодова било потребно за упис у уписном року ЈУН 2022/2023?

У документу који се налази ОВДЕ можете се информисати о  броју поена  потребних за сва три студијска програма (и за буџет и за самофинансирање) у школској 2022/2023. години.
t

Да ли морам лично да дођем на прозивку/упис?

Ако кандидат не може лично да дође на прозивку/упис уместо њега може да дође особа са овлашћењем овереним код нотара (у Републици Србији).
t

Да ли је моја електронска пријава прихваћена?

Обавештење да ли је пријава успешна кандидати добијају путем мејла, најкасније два дана од подношења исте.

Може се десити и да службе Факултета контактирају кандидате након обраде документације,  па је добро да сви кандидати имају мобилни телефон уз себе.

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs