Упис на основне академске студије

Студијски програми

За упис у прву годину основних академских студија на Математичком факултету могу се пријавити кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу.

Програми основних академских студија реализује се у оквиру три акредитована студијска програма:

Број слободних места за уписни рок Јун 2023.

 

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно

Математика

205 45 250
Астрономија и астрофизика 20 5 25
Информатика 105 55 160
Укупно 330 105 435

Број слободних места за уписни рок Јун 2023.

 

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно

Математика

205 45 250
Астрономија и астрофизика 20 5 25
Информатика 105 55 150
Укупно 330 105 435

• На студисјком програму Математика, на модул Рачунарство и информатика може да се упише највише 90 студената, а на остале модуле највише по 70 студената.

• на студисјком програму Астрономија и астрофизика у првом уписном року на модулу Астроинформатика  може да се упише највише 10 студента.

 

Пријављивање

Опште информације

Да би кандидат могао да се онлајн пријави потребно је да се прво региструје (упутство за успешно учитавање странице за регистрацију се налази у секцији „Упутства“ са десне стране).

Кораци који следе након успешне регистрације:

Кандидат попуњава онлајн формулар за пријаву кандидата (упутство за попуњавање онлај формулара се налази у секцији „Упутства“).
Сваки кандидат, после успешно попуњеног формулара, добија мејл са детаљним информацијама:

 • да изврши уплату у износу од 6500,00 РСД обавезно по моделу 97 са тачно наведеним позивом на број (који је јединствен за сваког кандидата). Уплату извршити најкасније до 19. септембра у 12 часова.
 • која скенирана документа је потребно приложити и на који начин (препорука је користити програм AdobeScan ; упутство за његово коришћење се налази у секцији „Упутства“ са десне стране).

Потребна документа

Кандидати приликом онлајн пријаве на конкурс прилажу следећа скенирана документа (по могућству у .pdf формату):

   • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе
   • диплому о положеном завршном односно матурском испиту
   • извод из матичне књиге рођених
   • доказ у уплати накнaде за полагање пријемног испита

Такмичари

Кандидати који су у трећем или четвртом разреду освојили прву, другу или трећу награду на једном од следећих такмичења:

1) Такмичење ученика средњих школа из математике, републички ниво у организацији Друштва математичара Србије;
2) Српска математичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
3) Балканска математичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
4) Међународна математичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
5) Републичко такмичење средњих стручних школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране из математике у организацији заједнице школа у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране;
6) Републичко такмичење геодетских и грађевинских школа дисциплина: математика у организацији заједница геодетских и грађевинских школа;
7) Математика у организацији заједнице економских, правно-биротехничких и угоститељско-туристичких школа;
8) Такмичење ученика средњих школа из рачунарства, републички ниво у организацији Друштва математичара Србије;
9) Српска информатичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
10) Балканска информатичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
11) Међународна информатичка олимпијада у организацији Друштва математичара Србије;
12) Такмичење из астрономије у организацији Друштва астронома Србије;
13) Међународна олимпијада из астрономије и астрофизике у организацији Друштва астронома Србије;

додатно прилажу (по могућству у .pdf формату) диплому/дипломе са такмичења. Ти кандидати су ослобођени полагања пријемног испита и трошкови накнаде конкурса за упис на Математички факултет за њих износи 3.500,00 РСД.

 

Нису ослобођени пријемног испита кандидати који су освојили награду на следећим такмичењима:

1) Кенгур без граница – међународна математичка смотра у организацији Друштва математичара Србије;
2) „Математички турнир”-Математичка олимпијада средњих школа Републике Србије у организацији Математичког друштва „Архимедес“;
3) Математичко такмичење „Мислиша“ у организацији Математичког друштва „Архимедес“;
4) Турнир градова у организацији Математичког друштва „Архимедес“;
5) Такмичење из математике у организацији заједнице медицинских школа;
6) Пословна информатика у организацији заједнице економских, правнобиротехничких и
угоститељско-туристичких школа;
7) Смотра из роботике и интерфејс технологије „РОБО-ИНТ Инвент“ у организацији Регионалног друштва за техничко и информатичко образовање, Зрењанин;
8) „Дабар”- смотра из рачунарске и информатичке писмености у организацији „Информационих технологија – Удружења професора Србије” (ИТ – УПС) – седиште у ОШ „Драгомир Марковић”, Крушевац;
9) Државно такмичење талентованих  ученика средњих школа по научним дисциплинама у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су средњу школску завршили пре школске 2021/2022. године додатно прилажу следећи скенирани документ:

  • попуњену и потписану изјаву да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу.

Припадници српске националне мањине

Припадници српске националне мањине (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• потврду о започетој нострификацији (осим за јавну исправу стеченој у Републици Српској). Оригинали се шаљу у Министарство просвете (Немањина 22) на нострификацију

• попуњена и потписана изјава о припадности српске националне мањине.

Стране средњошколске исправе

Кандидати, држављани Србије, који имају стране средњошколске исправе или неки од разреда средње школе завршене у иностранству или завршен програм међународне (ИБ) матуре прилажу додатно скенирана документа:

• документацију о завршеном средњошколском образовању

• решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања

Страни држављани

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• решење о признавању стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања ако је средња школа завршена у иностранству

• потврду о здравственом осигурању у школској 2022/2023. години

• потврду о владању српским језиком

Афирмативне мере

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената:

• Покрену поступак подношења захтева Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 10. 6. 2022. на прописаном обрасцу.

Припадници ромске националне мањине додатно прилажу следећа документа:

• попуњена и потписана изјава да су припадници ромске националне мањине.

• попуњена и потписана препорука Националног савета ромске националне мањине.

Пријемни испит

Опште информације

Пријављени кандидати полажу пријемни испит 21. септембра 2022. године од 11 часова.

Пријемни ће бити одржан уживо на Математичком факултету, Студентски трг 16, а уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Сви успешно пријављени кандидати полажу тест из математике, а према Распореду полагања пријемног испита објављеном уз Листу пријављених кандидата са бројем бодова из средње школе.

Кандидати који полажу пријемни у обавези су да на место полагања пријeмног дођу 30 минута пре заказаног полагања.

Прелиминарна ранг листа из математике биће објављенa 21. септембра 2022. до 20 часова.

Техничке информације

 • Пријемни испит траје три сата.
 • На пријемном испиту кандидат може стећи највише 60 бодова.
 • На пријемном испиту има укупно 20 задатака.
 • Тачан одговор носи 3 поена.
 • Погрешан одговор или заокруживање више од једног одговора носи -0.3 поена.
 • Незаокружен одговор носи -1 поен.
 • Заокруживање одговора “не знам” носи 0 поена.
 • Када се стекну услови, почетак пријемног се званично проглашава (што је углавном петнаест минута после 11 часова) и тада ће кандидатима бити саопштено и тачно време завршетка пријемног испита.
 • Није дозвољено излазити са пријемног испита првих пола сата (11:00-11:30) и последњих пола сата (13:30-14:00).

Приговори на резултате пријемног испита

Решења уписне комисије, по поднетим жалбама,  биће истакнуте на сајту Факултета 23. септембра 2022 до 15 часова.

Писмене приговоре на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу кандидати могу поднети у петак 23. септембра 2022. од 11 до 13 часова уписној комисији у канцеларији 707 на четвртом спрату Математичког факултета.

Писмене жалбе  на решења уписне комисије кандидати подносе декану Факултета у понедељак 26. септембра 2022. од 11 до 13 часова.

Решења декана по поднетим жалбама биће објављена истог дана до 15 часова на сајту Факултета, а коначна ранг листа ће бити објављена до 16 часова.

Задаци са претходних пријемних испита

Задатке са пријемних испита у периоду од 2002.  до 2022. године можете наћи овде.

Списак области које су предвиђене програмом пријемног испита

 1. Бројевни и алгебарски изрази
 2. Процентни рачун
 3. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина
 4. Квадратне једначине и неједначине, Виетове формуле, системи квадратних једначина
 5. Ирационалне једначине и неједначине
 6. Аритметички и геометријски низови
 7. Комплексни бројеви
 8. Експоненцијалне једначине и неједначине, експоненцијална функција
 9. Логаритамске једначине и неједначине, логаритамска функција
 10. Геометрија: троугао, четвороугао, круг (2Д)
 11. Геометрија: призма, пирамида, лопта, ваљак, купа (3Д)
 12. Аналитичка геометрија
 13. Тригонометрија: једначине, неједначине, инверзне тригонометријске функције, примене у геометрији
 14. Функције
 15. Биномна формула
 16. Комбинаторика
 17. Полиноми
 18. Теорија бројева

Како доћи на пријемни, ЈУН 2022.

Београдски сајам, Хала 4

Упис

Потребна документа за упис

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО (или са, код јавног бележника, овереним овлашћењем) и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).
На упис треба донети ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА  (документа задржава Факултет):

 • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 • извод из матичне књиге рођених (са холограмом)

Уз наведена документа ОБАВЕЗНО донети и:

 • попуњен индекс; индекси се купују у књижарама (или онлајн) и попуњавају према следећем упутству.
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (1000,00 динара).
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду  (100,00 динара).
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра и једна скенирана фотографија (скенирати према илустрованом упутству) формата 600 DPI у JPG или PNG формату, препоручена величина је 777×1036.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у заказаном термину, ризикује да изгуби место – наредни кандидати се уписују према утврђеном редоследу.

Сви уписани кандидати, без обзира на статус у којем се уписују (буџет или самофинансирање) потписују уговор о студирању којим се регулишу права и обавезе у вези са студирањем.

Самофинансирајући студенти

Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

  • доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину у износу од 40.000,00 РСД (пример уплатнице).

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2021/2022. године и уписују се на први степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Припадници српске националне мањине

Припадници српскe националне мањине (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора)  који стекну право на упис, поред наведеног, подносе и:

 • нострификована документа (или потврду Министарства да је нострификација у току)
 • потписану изјаву о припадности српској националној мањини

Јавна исправа о завршеној средњој школи у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној школи коју су завршили у Републици Српској или иностранству.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља се уз писану изјаву и прописану документацију школују у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање.

Страни држављани

Страни држављани који су стекли право на упис, подносе и:

 • нострификована документа (нострификација се врши у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22)
 • потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)
 • потврду о обавезном здравственом осигурању за школску 2022/2023. годину
 • оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину

Кандидати који су положили пријемни на другим факултетима

У уторак, 13. септембра 2022. у 11.00 (ако остане слободних места) вршиће се упис кандидата који су полагали пријемни из математике на једном од следећих факултета Универзитета у Београду:

• Електротехнички факултет;

• Факултет организационих наука;

• Грађевински факултет;

• Саобраћајни факултет;

• Технолошко—металуршки факултет;

• Рударско—геолошки факултет;

• Факултет за физичку хемију;

• Фармацеутски факултет;

• Машински факултет.

Неће се признавати резултати који су остварени на пријемним испитима на установама које нису у саставу Универзитета у Београду, као и резултати постигнути на пријемним испитима на Економском и Физичком факултету ( у саставу Универзитета у Београду).

Кандидати са собом треба:

1. да понесу ПОТВРДУ о броју освојених поена на пријемном из математике, коју узимају на факултету на коме су полагали пријемни испит и

2. да изврше уплату у износу од 3.500,00 РСД на име трошкова пријављивања.

3. да понесу потребна документа за пријаву и упис.
4. да изврше уплату од 1.000,00 РСД на име трошкова уписа и 100,00 РСД за Универзитетску таксу.

Упис - 27. септембар 2022.

Упис кандидата по коначној ранг листи биће одржан 27. септембра 2022. године од 11 часова на Математичком факултету, Студентски трг 16, IV спрат, соба 708, Београд према тачно утврђеној сатници.

l

Пример уплатнице

Пример исправно попуњене уплатнице можете погледати кликом на слику.

⇓ ⇓ ⇓

Мере заштите од Covid-a

Моле се кандидати да:

 • држе прописано растојање
 • по уласку у зграду Факултета ношење маски је обавезно
 • долазе на време, али не много пре заказаног времена како се не би стварала непотребна гужва. Они који дођу 10 и више минута пре заказаног времена могу да сачекају прозивку у Студентском парку.

Улазак у зграду биће дозвољен само кандидатима (пратиоцима – НЕ).

Финансије

Цена школарине за упис године за самофинансирајуће студенте:

• Држављани Републике Србије

• Страни држављани

Цена исписа са факултета за студенте прве године:

• Буџетски студенти

• Самофинасирајући студенти

Често постављена питања

Драге будуће колеге, у овој секцији ћемо редовно објављивати одговоре на питања која вас највише интересују.

Ваша питања нам можете слати на адресу upis@matf.bg.ac.rs или користећи контакт форму на почетној страни.

t

Да ли је могуће „пребацивање“ бодова са пријемног испита из математике са другог факултета?

Да, под условом да је остало упражњених места после уписа кандидата који су пријемни испит полагали на Математичком факултету и под условом да је пријемни испит из математике положен на једном од следећих факултета Универзитета у Београду: 1) Електротехнички факултет; 2) Факултет организационих наука; 3) Грађевински факултет; 4) Саобраћајни факултет; 5) Технолошко—металуршки факултет; 6) Рударско—геолошки факултет; 7) Факултет за физичку хемију; 8) Фармацеутском факултет; 9) Машински факултет.
t

Колико је бодова потребно за упис на буџет на студијски програм Информатика?

Број бодова у последње три године:

 • 2022. – 56,54
 • 2021. – 64,58
 • 2020. – 66,64
 • 2019. – 65, 48
 • 2018. – 77,08
t

Када да уплатим прву рату школарине?

Наш савет је да након завршене прозивке, кандидати изврше уплату готовином на благајни Математичког факултета (уз провизију од 2%).
t

Колико дуго траје резервација места добијеног након прозивке?

После прозивке, кандидат стиче право на резервацију у трајању од 60 минута. Ако се не упише у том периоду ризикује да изгуби место које је добио на прозивци.
t

Да ли могу да се упишем на модул/студијски програм иако није наведен као жеља приликом пријаве?

Наведене жеље су искључиво информативног карактера. Кандидат може да упише модул/студијски програм ако му место на ранг листи то гарантује.
t

Колико је бодова било потребно за упис у прошлом уписном року?

У документу који се налази ОВДЕ можете се информисати о прошлогодишњем  броју поена  потребних за сва три студијска програма (и за буџет и за самофинансирање).
t

Да ли морам лично да дођем на прозивку/упис?

Ако кандидат не може лично да дође на прозивку/упис уместо њега може да дође особа са овлашћењем овереним код нотара (у Републици Србији).
Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs