Упис на мастер академске студије

Студијски програми

Програми мастер академских студија реализује се у оквиру три акредитована студијска програма.

 За упис у прву годину мастер академских студија на математичком факултету могу се пријавити кандидати који су завршили основне академске студије.

Број слободних места за упис на Мастер академске студије

 

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно

Математика

 

16 119 135
Астрономија и астрофизика 4 8 12
Информатика 0 43 43
Укупно 20 170 190
 • На студијском програму Астрономија и астрофизика у првом уписном року на модулу Астрофизика може да се упише највише четири студента.

Пријављивање

Потребна документа

Кандидати, студенти Матемичког факултета УБ који су основне студије завршили по Закону о високом образовању из 2005. године (БОЛОЊА) подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)

Кандидати, студенти Математичког факултета УБ који су основне студије уписали пре 2005. године (по СТАРИМ програмима),  подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)
  • уверење о дипломирању или диплому
  • уверење о положеним испитима или додатак дипломе

Кандидати који нису основне студије завршили на Математичком факултету

План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе најкасније до 4. октобра од 11 до 14 часова.

Кандидати који нису завршили основне студије на Математичком факултету подносе скенирана документа:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)
  • Уверење о дипломирању или диплому
  • Уверење о положеним испитима или додатак дипломе
  • План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе најкасније до 4. октобра од 11 до 14 часова

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су основне студије завршили пре школске 2021/2022. године додатно прилажу следећи скенирани документ:

• попуњену и потписану изјаву да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу

Стране исправе

Кандидати, држављани Србије, који имају стране средњошколске исправе прилажу додатно следећи скенирани документ:

  • решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања

Страни држављани

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• решење о признавању стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања ако је средња школа завршена у иностранству

• потврду о здравственом осигурању у школској 2022/2023. години

• потврду о владању српским језиком

Афирмативне мере

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената обратe Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011 / 3370 686 или на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs

Пријављивање

Потребна документа

Кандидати, студенти Матемичког факултета УБ који су основне студије завршили по Закону о високом образовању из 2005. године (БОЛОЊА) подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)

Кандидати, студенти Математичког факултета УБ који су основне студије уписали пре 2005. године (по СТАРИМ програмима),  подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)
  • уверење о дипломирању или диплому
  • уверење о положеним испитима или додатак дипломе

Кандидати који нису основне студије завршили на Математичком факултету

План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе најкасније до 4. октобра од 11 до 14 часова.

Кандидати који нису завршили основне студије на Математичком факултету подносе скенирана документа:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)
  • Уверење о дипломирању или диплому
  • Уверење о положеним испитима или додатак дипломе
  • План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе најкасније до 4. октобра од 11 до 14 часова

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су основне студије завршили пре школске 2021/2022. године додатно прилажу следећи скенирани документ:

• попуњену и потписану изјаву да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу

Стране исправе

Кандидати, држављани Србије, који имају стране средњошколске исправе прилажу додатно следећи скенирани документ:

  • решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања

Страни држављани

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• решење о признавању стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања ако је средња школа завршена у иностранству

• потврду о здравственом осигурању у школској 2022/2023. години

• потврду о владању српским језиком

Афирмативне мере

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената обратe Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011 / 3370 686 или на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs

Пријемни

Опште информације

Кандидати који полажу пријемни у обавези су да на место полагања пријемног дођу најкасније пола сата пре почетка пријемног.

Пријемни ће бити одржан уживо нa Математичком факултету у учионици  на 4. спрату, Студентски трг 16, а уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера. Број учионице, време и датум полагања пријемног испита  ће бити накнадно објављен.

Прелиминарна ранг листа биће објављенa истог дана  до 22 часа.

Задаци

Пример задатака за пријемни испит за упис на мастер студије на смеру за рачунарство и информатику
Пример задатака за пријемни испит за упис на мастер студије на студијском програму Математика

Приговори на резултате пријемног испита

 • Писмене приговоре на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу кандидати могу поднети 10. октобра од 10 до 12 сати уписној комисији у канцеларији 707 на четвртом спрату Математичког факултета.
 • Решења уписне комисије, по поднетим жалбама, биће истакнуте на сајту Факултета истог дана.
 • Писмене жалбе на решења уписне комисије
  кандидати подносе декану Факултета 10. октобра у 16. сати.
 • Решења декана по поднетим жалбама биће објављена на сајту истог дана до 18 часова.

 

Упис

Потребна документа за упис

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО (или са, код јавног бележника, овереним овлашћењем) и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).
На упис треба донети ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА  (документа задржава Факултет):

 • диплома (или уверење) о завршеним основним студијама
 • извод из матичне књиге рођених (новијег датума)

Уз наведена документа ОБАВЕЗНО донети и:

 • попуњен индекс; индекси се купују у књижарама и попуњавају према следећем упутству
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (1000,00 динара)
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду  (100,00 динара)
 • три фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у заказаном термину, ризикује да изгуби место – наредни кандидати се уписују према утврђеном редоследу.

Сви уписани кандидати, без обзира на статус у којем се уписују (буџет или самофинансирање) потписују уговор о студирању којим се регулишу права и обавезе у вези са студирањем.

Самофинансирајући студенти

Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

• доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину у износу од 50.000,00 РСД (пример уплатнице).

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су основне студије завршили  пре школске 2021/2022. године и уписују се на други степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Страни држављани

Страни држављани који су стекли право на упис, подносе и:

• нострификована документа (нострификација се врши на Универзитету у Београду, ул. Студентски трг 1)

• потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)

• потврду о обавезном здравственом осигурању за школску 2022/2023. годину

• оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину

Кандидати који су положили пријемни на другим факултетима

У уторак, 13. септембра 2022. у 11.00 (ако остане слободних места) вршиће се упис кандидата који су полагали пријемни из математике на једном од следећих факултета Универзитета у Београду:

• Електротехнички факултет;

• Факултет организационих наука;

• Грађевински факултет;

• Саобраћајни факултет;

• Технолошко—металуршки факултет;

• Рударско—геолошки факултет;

• Факултет за физичку хемију;

• Фармацеутски факултет;

• Машински факултет.

Неће се признавати резултати који су остварени на пријемним испитима на установама које нису у саставу Универзитета у Београду, као и резултати постигнути на пријемним испитима на Економском и Физичком факултету ( у саставу Универзитета у Београду).

Кандидати са собом треба:

1. да понесу ПОТВРДУ о броју освојених поена на пријемном из математике, коју узимају на факултету на коме су полагали пријемни испит и
2. да изврше уплату у износу од 3.500,00 РСД на име трошкова пријављивања.
3. да понесу потребна документа за пријаву и упис.
4. да изврше уплату од 1.000,00 РСД на име трошкова уписа и 100,00 РСД за Универзитетску таксу.

l

Пример уплатнице

Пример исправно попуњене уплатнице можете погледати кликом на слику.

⇓ ⇓ ⇓

Мере заштите од Covid-a

Моле се кандидати да:

 • држе прописано растојање
 • по уласку у зграду Факултета ношење маски је обавезно
 • долазе на време, али не много пре заказаног времена како се не би стварала непотребна гужва. Они који дођу 10 и више минута пре заказаног времена могу да сачекају прозивку у Студентском парку.

Улазак у зграду биће дозвољен само кандидатима (пратиоцима – НЕ).

Финансије

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на мастер академске студије.

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се уписују у наредну годину студија МАС.

• Држављани Републике Србије

• Страни држављани

Често постављена питања

Драге будуће колеге, у овој секцији ћемо редовно објављивати одговоре на питања која вас највише интересују.

Ваша питања нам можете слати на адресу upis@matf.bg.ac.rs или користећи контакт форму на почетној страни.

t

Завршио сам основне студије 15.10.2021. Да ли могу да конкуришем за упис на мастер академске студије?

Датум завршетка основних академских студија мора бити најкасније 14.10.2022. Свим кандидатима са датумом завршетка после 15.10.2022. пријаве ће бити одбијене.
t

Да ли морам да се региструјем, пошто сам основне студије завршио на Математичком факултету?

Не, не треба да се региструјете. Студенти који су завршили основне студије на Математичком факултету се онлајн пријављују коришћењем свог студентског налога и лозинке на Аласу.
t

Попунио сам цео формулар, али не могу да потврдим пријаву. У чему је проблем?

Потребно је да чекирате изјаву о добровољном давању података на дну странице. Са десне стране се налази checkbox који је потребно да означите (штиклирате).
t

Не могу да приложим документ на веб пријави. Како да решим проблем?

Документ који прилажете је или погрешног формата или је капацитета већег од 5MB. Погледајте упутство како да направите ПДФ документ од фотографија направљених мобилним телефоном.
t

Завршио сам основне студије на модулу Професор математике и рачунарства. Могу ли да упишем мастер академске студије на неком другом модулу?

У посебним условима конкурса се налазе детаљне информације о условима које кандидат мора да испуни да би могао да упише жељени модул односно студијски програм на Математичком факултету.
Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs