Мастер студије

Студијски програм Астрономија и астрофизика

модул Астрофизика

Мастер студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Студије трају 1 годину и имају обим од 60 ЕСПБ

Напомена: Сви модули ће имати могућност избора специјалног курса, због усклађивања програма са претходним статутима

Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

1. година
ПВСИРОстали
часови
ЕСПБ
Изборни предмет 1, 264-52-4016
Студијски истраживачки рад 1007110
Стручна пракса00663
Изборни предмет 3, 4644016
Mастер рад006615
60

Листа изборних предмета модула 2AФПВСИРОстали
часови
ЕСПБ
Компактни објекти у астрофизици32208
Астрофизика високих енергија32208
Специјални курс32208
Педагогија и психологија33008
Изборни предмет са другог модула/програма32208
Релативистичка квантна механика32208
Bангалактичкa астрономијa и активна галактичка језгра32208
Интерпретација астрономских спектара32208
Међузвездана материја32208
Eволуција Сунчевог система32208
Физика чврстог стања32208
 

 

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs