Упис на докторске академске студије

Студијски програми

Програми докторских академских студија реализује се у оквиру три акредитована студијска програма.

 За упис у прву годину докторских академских студија на математичком факултету могу се пријавити кандидати који су завршили основне академске студије.

Математика - 3 године, 180 ЕСПБ

 • О студијском програму Математика – докторске академске студије

Астрономија и астрофизика - 3 године, 180 ЕСПБ

О ст. прог. Астрономија и астрофизика  – докторске академске студије

Број слободних места за упис на докторске академске студије

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно
Математика 17 8 25
Математика – енглески језик
0 5

 

5

 

Информатика
10

 

3

 

13
Информатика – енглески језик
0

 

2

 

2
Астрономија и астрофизика 5 6 11
Астрономија и астрофизика – енглески језик
0

 

3

 

3
Укупно 32 27 59
 • На студијском програму Астрономија и астрофизика у првом уписном року на модулу Астрофизика може да се упише највише четири студента.

Пријављивање

Потребна документа

Студенти Математичког факултета који су основне и мастер академске студије завршили по Закону о високом образовању из 2005. године (БОЛОЊА) подносе скенирана документа:

извод из матичне књиге рођених
доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (7.000,00 дин)

Студенти који конкуришу на докторске студије из Информатике обавезно треба да приложе уз сва потребна документа и писма препоруке од најмање два наставника из области рачунарства, који су запослени на факултету на коме је студент завршио мастер студије.

Студенти који конкуришу на докторске студије из Математике прилажу Мотивационо писмо за докторске студије, које садржи и контакт два наставника (име и презиме, звање, факултет, мејл адресу) који су запослени на факултету на коме је кандидат завршио основне или мастер студије и са којима је имао активну сарадњу и које уписна комисија може контактирати због прибављања писама препоруке.

Кандидати који претходни ниво студија нису завршили на Математичком факултету

Студенти који нису завршили основне и мастер академске студије на Математичком факултету УБ подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (7.000,00 дин)
  • уверење о дипломирању или диплома
  • уверење о положеним испитима или додатак дипломе
  • План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе

Кандидати који су претходни ниво студија завршили пре школске 2022/2023.

Кандидати који су завршили мастер студије или студије по старом програму пре школске 2022/2023. године и уписују се на трећи степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и:

  • попуњену и потписану изјаву у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу.

Стране високошколске исправе

Кандидати, држављани Србије, који имају стране исправе додатно подносе следећа скенирана документа:

 • решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања; нострификација се врши у Агенцији за квалификације, Мајке Јевросиме 51 (https://azk.gov.rs/)

Страни држављани

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• решење о признавању стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања; нострификација се врши у Агенцији за квалификације, Мајке Јевросиме 51 (https://azk.gov.rs/)

• потврду о здравственом осигурању у школској 2023/2024. години

• потврду о владању српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)

Афирмативне мере

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената:

• обрате Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011 / 3370 686 или на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Пријемни

Опште информације

Кандидати који полажу пријемни у обавези су да на место полагања пријемног дођу  најкасније пола сата пре почетка пријемног.

Пријемни испит почиње у 13 часова.

Пријемни ће бити одржан уживо на Математичком факултету на 4. спрату адреси Студентски трг 16, а уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Прелиминарна ранг листа из математике биће објављенa истог дана до 22 часа.

Задаци

Пример изгледа пријемног испита ће бити накнадно објављен.

Приговори на резултате пријемног испита

 • Писмене приговоре на резултате пријемног испита и прелиминарну ранг листу кандидати могу поднети уписној комисији у канцеларији 707 на четвртом спрату Математичког факултета.
 • Решења уписне комисије, по поднетим жалбама, биће истакнуте на сајту Факултета истог дана.
 • Писмене жалбе на решења уписне комисије кандидати подносе декану Факултета.
 • Решења декана по поднетим жалбама биће објављена на сајту Факултета.

Упис

Потребна документа за упис

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво лично (или са, код јавног бележника, овереним овлашћењем) и на упис доносе личну карту (евентуално пасош).
На упис треба донети ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА (документа задржава Факултет):

  • диплома (или уверење) о завршеним основним и мастер студијама
  • извод из матичне књиге рођених (са холограмом)

Уз наведена документа ОБАВЕЗНО донети и:

 • попуњен индекс; индекси се купују у књижарама (или онлајн) и попуњавају према следећем упутству.
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (1000,00 динара)
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду (100,00 динара)
 • три фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра.

Самофинансирајући студенти

Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

• доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину у износу од 60.000,00 РСД (пример уплатнице).

Кандидати који су претходни ниво студија завршили пре школске 2022/2023.

Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2022/2023. године и уписују се на први степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Страни држављани

Страни држављани који су стекли право на упис, подносе и:

 • нострификована документа (нострификација се врши у Агенцији за квалификације, Мајке Јевросиме 51)
 • потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)
 • потврду о обавезном здравственом осигурању за школску 2023/2024. годину
 • оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2023/2024. годину 
l

Пример уплатнице

Пример исправно попуњене уплатнице можете погледати кликом на слику.

⇓ ⇓ ⇓

Често постављена питања

Драге будуће колеге, у овој секцији ћемо редовно објављивати одговоре на питања која вас највише интересују.

Ваша питања нам можете слати на адресу upis@matf.bg.ac.rs или користећи контакт форму на почетној страни.

t

Када да уплатим прву рату школарине?

Наш савет је да  кандидати изврше уплату готовином на благајни Математичког факултета (уз провизију од 2%).
t

Попунио сам све што је требало. Не могу да потврдим пријаву.

Потребно је да чекирате изјаву о добровољном давању података на дну странице. Са десне стране se налази check box.
t

Да ли могу да се упишем на студијски програм иако није наведен као жеља приликом пријаве?

Наведене жеље су обавезујућег карактера. Кандидат мора да упише студијски програм (ако му место на ранг листи то гарантује).
t

Не могу да приложим документ на веб пријаву.

Слике које шаљете су превеликог формата. Препоручује се прављење pdf формата пратећи поступак описану у овом упутству.
t

Завршио сам магистарске студије по старом Закону о високом образовању. Са ли конкуришем за упис на докторске акадмеске студије и шта ми се признаје са магистарских студија?

Сви кандидати који се уписују на доктроске студије морају претходно да конкуришу. Магистри наука могу да поднесу молбу за признавање дела садржаја наставног плана магистарских студија. Одлуком ННВ-а студенту се могу признати највише 90 ЕСПБ. Лица са академским звањем магистри наука морају да остваре најмање 90 ЕСПБ на докторским академским студијама, а које се односе на истраживање, израду и одбрану докторске дисертације и дужина студирања им је ограмничена на двоструки број школских година преосталих за релаизацију овако уписаног стдуијксог програма.
Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs