Докторске академске студије

Студијски програм Астрономија и астрофизика

Докторске академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Студије трају 3 године и имају обим од 180 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Напомена: Студијски програм ће се изводити на српском и енглеском језику

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестаp
  • Јесењи или пролећни семестар
1. годинаЕСПБ

П
В

СИР
Изборни предмет 14609
Изборни предмет 24609
Израда докторске дисертације00012
Изборни предмет 34609
Изборни предмет 44609
Израда докторске дисертације00012
60

 

2. годинаЕСПБ
ПВСИР
Изборни предмет 54609
Изборни предмет 64609
Израда докторске дисертације00012
Специјални курс 14609
Изборни предмет 74609
Израда докторске дисертације00012
60

 

3. годинаЕСПБ
ПВСИР
Научноистраживачки рад 100204
Израда докторске дисертације00026
Научноистраживачки рад 200204
Израда докторске дисертације00026
60

 

Листа изборних предмета програма 3ААФЕСПБ
ПВСИР
Специјалне методе обраде посматрања4609
Магнетохидродинамика4609
Физика Сунца4609
Звездане атмосфере4609
Физика звезда4609
Астрономска спектроскопија4609
Одабрана поглавља радио-астрономије4609
Одабрана поглавља вангалактичке астрономије4609
Активна галактичка језгра4609
Општа теорија релативности и космолошки модели4609
Примена суперрачунара у астрономији4609
Физика међузвездане материје4609
Еволуција остатака супернових4609
Нумеричке методе у преносу зрачења4609
Тесни двојни системи4609
Динамичка астрономија4609
Одабрана поглавља астрономије и астрофизике4609
Геометрија у астрономији4609
Орбитална механика4609
Оптичка интерферометрија вангалактичких објеката4609
Звездани каталози и фундаменталне астрономске константе4609
Одабрана поглавља галактичке астрономије4609
Нови инструменти и технике астрономских посматрања4609
Аналитичке методе небеске механике4609
Нумеричке методе небеске механике4609
Теорија кретања Земљиних вештачких сателита4609
Визуелно двојне и вишеструке звезде4609
Астробиологија4609
Настанак и еволуција планетарних система4609
Нуклеарна и честична астрофизика4609
Симулације астрофизичке плазме4609
Мултифреквенцијска астрономија4609
Класична космологија4609
Одабрана поглавља савремене космологије4609
Велики подаци и прегледи неба4609

 Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs