Студијски програм Математика

модул Професор математике и рачунарства

Основне академске студије студијског програма Математика

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Циљеви модула "Професор математике и рачунарства" и исход студија

Математика и информатика (заједно са матерњим језиком) заузимају централно место у савременом образовању. Зато у читавом свету постоји све већа потреба за добрим и стручним професорима ових наставних предмета – за професорима какви се школују на Математичком факултету на модулу Професор математике и рачунарства, на основним и мастер студијама.

Математички факултет је посебно препознатљив по развоју знања из теоријских и практичних области наставе математике и рачунарства. Модул Професор математике и рачунарства обезбеђује широко знање из најважнијих области математике и рачунарства, и истовремено подстиче развој психолошко-педагошких вештина неопходних за извођење квалитетне наставе у основним и средњим школама. Посебна пажња је посвећена методици наставе која омогућава да се стручна знања преобликују и прилагоде ученицима у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.

Стручно знање из математике и рачунарства пружа изузетне могућности за испољавање стваралачких способности у разним привредним гранама које се усве већој мери ослањају на математику и информатику, у разноврсним истраживањима о природним и друштвеним феноменима, у популаризацији знања. Ипак, основно занимање за које припрема модул Професор математике и рачунарства свакако спада у друштвено најзначајније и најхуманије. Нажалост, наставник математике и рачунарства је тренутно једно од најдефицитарнијих и најтраженијих занимања у Србији, али и у читавом свету. Зато све више земаља уводи посебне погодности током школовања и запошљавања будућих наставника математике.

Као професори математике и рачунарства, радићете са младим људима усмеравајући и снажно подстичући њихов интелектуални развој. Одавно је познато да математика и њен стил размишљања покрећу облике мишљења неопходне сваком стручњаку. Информатичка писменост је незаобилазни део савременог образовања. Подучавајући ове важне предмете, стичете привилегију да заувек останете у сећању многих генерација, као неко ко је заузимао важно место у њиховом одрастању и учењу. Све је веће интересовање и за ваншколске математичке и информатичке секције и радионице које могу бити још једна сјајна прилика да пробудите ентузијазам и сваралачки полет младих људи.

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 14400
Линеарна алгебра2300
Увод у математичку логику2205
Програмирање 12306
Изборни блок М0203
Анализа 1 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Линеарна алгебра (ДВА СЕМЕСТРА)32012
Аналитичка геометријa2306
Програмирање 22306
Страни језик3004
60

Изборни блок МПВЛЕСПБ
Елементарна математика0203
Напредни концепти елементарне математике0203

2. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 2A4409
Рачунарски системи2205
Основи геометрије3306
Увод у теорију бројева и комбинаторику2305
Увод у финансијску математику2205
Педагогија са дидактиком3003
Психологија3003
Педагошка пракса 10063
Објектно оријентисано програмирање2205
Геометрија кривих и површи2205
Увод у нумеричку математику2215
Алгебра 13206
60

3. годинаЕСПБ
ПВЛ
Увод у алгоритме и структуре података3205
Анализа 2Б4409
Алгебра 22205
Методика наставе математике А2205
Пројективна геометрија са применама у рачунарству2215
Диференцијалне једначине4217
Методика наставе математике Б2205
Теорија мере и интеграције2205
Педагошка пракса 20064
Изборни блок МЛ12205
Изборни блок МЛ22205
60

Изборни блок МЛ1ПВЛЕСПБ
Увод у математичко моделирање и програмирање2205
Скрипт програмирање2205
Програмски пакети у математици2205

Изборни блок МЛ2ПВЛЕСПБ
Очигледна топологија са применама2205
Оперативни системи и рачунарске мреже2205
Полиноми и алгебарске једначине2205

4. годинаЕСПБ
ПВЛ
Вероватноћа и статистика са практикумом3316
Методика наставе рачунарства и информатике2205
Увод у комплексну анализу3205
Увод у релационе базе података2205
Изборни блок МЛ32205
Изборни блок МЛ42205
Историја и филозофија математике3004
Методика наставе програмирања2205
Методика наставе математике Ц2205
Пракса наставе математике и рачунарства2064
Веб програмирање2205
Изборни блок МЛ53206
60

Изборни блок МЛ3ПВЛЕСПБ
Увод у астрономију2205
Образовни софтвер2205
Увод у теоријску механику2205

Изборни блок МЛ4ПВЛЕСПБ
Одабрана поглавља анализе А2205
Одабрана поглавља геометрије А2205
Једначине математичке физике2205

Изборни блок МЛ5ПВЛЕСПБ
Заснивање математике3206
Одабрана поглавља математичке логике3206
Одабрана поглавља анализе Б3206

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације. 

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs