Студијски програм Астрономија и астрофизика

модул Астрофизика

Основне академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

 

1. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Општа астрономија 122106
Математика 144009
Физичка механика43008
Лабораторија физике 110303
Изборни блок АФ1* (бира се 1 од 2)1-300-205
Општа астрономија 222106
Математика 244009
Термодинамика43008
Основни софтверски алати у астрономији23106
60

 

Изборни блок АФ1*ПВЛЛОстали
часови
ЕСПБ
Лабораторија физике 2 (са Енглеским 1 - у два семестра)102005
Педагогија са дидактиком (са Енглеским 1 - у два семестра)300005

*Образлжење: Наведени предмети у табели „Изборни блок АФ1*“ се бирају увек заједно са предметом Енглески језик 1.

 

2. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Општа астрофизика 122106
Математика 344009
Електромагнетизам43008
Математичка физика32006
Изборни блок АФ2 (бира се 1 од 2)32006
Општа астрофизика 222106
Математика 444009
Таласи и оптика43008
Изборни блок АФ3 (бира се 1 од 2)1-202-006
60

 

Изборни блок АФ2ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Основи теоријске механике32006
Основи механике32006

 

Изборни блок АФ3ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Лабораторија физике 410202
Научна методологија20002

 

3. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Нумеричке методе у астрономији32006
Инструменти и технике астрофизичких посматрања43008
Изборни блок АФ4 (бира се 1 од 2)32008
Изборни блок АФ5 (бира се 1 од 2)22006
Астростатистика32006
Астрономска посматрања12404
Динамика космичке плазме32006
Изборни блок АФ6 (бира се 1 од 2)22008
Изборни блок АФ7 (бира се 1 од 2)22005
Изборни блок АФ8 (бира се 1 од 2)22003
60

 

Изборни блок АФ4ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Квантна теоријска физика43008
Програмирање 133008

 

Изборни блок АФ5ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Основи електродинамике32006
Објектно оријентисано програмирање
32006

 

Изборни блок АФ6ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Физика атома и молекула43008
Програмирање 233008

 

Изборни блок АФ7ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Основи статистичке физике22005
Једначине математичке физике22005

 

Изборни блок АФ8ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Енглески језик 220003
Психологија30003

 

4. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Физички принципи структуре звезда22005
Радио-астрономија22005
Теорија звезданих спектара32006
Галактичка астрономија32006
Изборни блок АФ9 (бира се 1 од 2)42-30-208
Модели и еволуција звезда22005
Радио-астрофизика22005
Вангалактичка астрономија 22005
Методика наставе и историја астрономије42106
Стручна пракса00063
Изборни блок АФ10 (бира се 1 од 2)32006
60

 

Изборни блок АФ9ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Физика језгра и честица42208
Динамика Сунчевог система43008

 

Изборни блок АФ10ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Напредне методе астростатистике32006
Планетске атмосфере32006Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs