Студијски програм Астрономија и астрофизика

модул Астрофизика

Основне академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Циљеви модула "Астрофизика" и исход студија

У времену открића планета око других звезда и потрази за траговима живота на њима, детекцији гравитационих таласа и потрази за објашњењем тамне материје и тамне енергије, које заједно чине преко 95% Универзума, Астрофизика се намеће као једна од најважнијих фундаменталних наука. Дакле, Астрофизика се бави изучавањем свих елемената у Васиони, од Сунца и Сунчевог система, преко звезда и међузвездане материје, до галаксија и квазара. У томе примењује све гране физике, снажно се базира на фундаменталној математици и модерној информатици, а дотиче се и напредних технологија будући да сви астрофизички експерименти, по свом дизјану померају границе развоја технологије. Астрофизика је фантастичан спој физике, математике и информатике које заједно откривају све мистерије Универзума. На овом студијском програму, студенти ће стећи знања и вештине из следећих области:

 • Фундаменталне области физике и математике
 • Астрофизика Сунца, звезда, међузвездане материје, галаксија. астробиологија, небеска механика и елементи Сунчевог Система
 • Примена статистике и информатике у астрофизици
 • Инструменти и технике посматрања
 • Практичан рад на телескопу
 • Базе података и рад са великим бројем података
 • Вештачка интелигенција, машинско и дубинско учење
 • Примена супер-рачунара у моделирању астрофизичких система
 • Методологија научног истраживања

По завршетку студија, с обзиром на то да су значајан акценат студијског програма модерна научна истраживања, студенти су припремљени да наставе научну каријеру, која се у нашој земљи пре свега одвија на Универзитетима (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац) и научним институтима (Астрономска опсерваторија, Математички институт САНУ, Институт за физику, итд.). Нове технологије се јављају као одговор на захтеве модерне науке као што је астрофизика, стога постоји огромна потреба за стручњацима из горе наведених области у великим компанијама које раде на развоју инструмената и софтвера. Додатно, студенти су обучени за рад у просвети, и могу да држе наставу из физике и астрономије.

На крају, студенти стичу вештине у емпиријском резоновању, рачунарском и теоријском моделирању, раду са суперачунаром и руковању информацијама, као и напредна знања о вештачкој интелигенцији, машинском учењу, научној визуализацији и великој анализи података, што им отвара врата широком спектру занимања у индустријском сектору.

Речник ознака:

 • П – број часова предавања
 • В – број часова вежби
 • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
 • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
 • Јесењи семестар
 • Пролећни семестар

 

1. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Општа астрономија 122106
Математика 144009
Физичка механика43008
Лабораторија физике 110303
Изборни блок АФ1 (бирају се 2 од 3)1-300-205
Општа астрономија 222106
Математика 244009
Термодинамика43008
Основни софтверски алати у астрономији23106
60

 

Изборни блок АФ1ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Енглески језик 120003
Лабораторија физике 210202
Педагогија са дидактиком 30003

 

2. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Општа астрофизика 122106
Математика 344009
Електромагнетизам43008
Математичка физика32006
Изборни блок АФ2 (бира се 1 од 2)32006
Општа астрофизика 222106
Математика 444009
Таласи и оптика43008
Изборни блок АФ3 (бира се 1 од 2)1-202-006
60

 

Изборни блок АФ2ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Основи теоријске механике32006
Основи механике32006

 

Изборни блок АФ3ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Лабораторија физике 410202
Научна методологија20002

 

3. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Нумеричке методе у астрономији32006
Инструменти и технике астрофизичких посматрања43008
Изборни блок АФ4 (бира се 1 од 2)32008
Изборни блок АФ5 (бира се 1 од 2)22006
Астростатистика32006
Астрономска посматрања12404
Динамика космичке плазме32006
Изборни блок АФ6 (бира се 1 од 2)22008
Изборни блок АФ7 (бира се 1 од 2)22005
Изборни блок АФ8 (бира се 1 од 2)22003
60

 

Изборни блок АФ4ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Квантна теоријска физика43008
Програмирање 133008

 

Изборни блок АФ5ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Основи електродинамике32006
Објектно оријентисано програмирање
32006

 

Изборни блок АФ6ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Физика атома и молекула43008
Програмирање 233008

 

Изборни блок АФ7ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Основи статистичке физике22005
Једначине математичке физике22005

 

Изборни блок АФ8ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Енглески језик 220003
Психологија30003

 

4. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Физички принципи структуре звезда22005
Радио-астрономија22005
Теорија звезданих спектара32006
Галактичка астрономија32006
Изборни блок АФ9 (бира се 1 од 2)42-30-208
Модели и еволуција звезда22005
Радио-астрофизика22005
Вангалактичка астрономија 22005
Методика наставе и историја астрономије42106
Стручна пракса00063
Изборни блок АФ10 (бира се 1 од 2)32006
60

 

Изборни блок АФ9ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Физика језгра и честица42208
Динамика Сунчевог система43008

 

Изборни блок АФ10ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Напредне методе астростатистике32006
Планетске атмосфере32006Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs