Студијски програм Астрономија и астрофизика

модул Астроинформатика

Основне академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

 

1. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Општа астрономија 122106
Математика 144009
Програмирање 123006
Увод у организацију и архитектуру рачунара 132006
Општа астрономија 222106
Математика 244009
Основни софтверски алати у астрономији23106
Увод у организацију и архитектуру рачунара 232006
Изборни блок АИ1 (бира се 1 од 2)2-30-206
60

 

Изборни блок АИ1*ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Енглески језик 1 и 2 (у два семестра)*20006
Дискретне структуре 132006

*Образложење: Енглески језик 1 се бира увек заједно са предметом Енглески језик 2

 

2. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Физичка механика43008
Општа астрофизика 122106
Математика 344009
Увод у нумеричку математику 22106
Општа астрофизика 222106
Математика 444009
Програмирање 233008
Изборни блок АИ2 (бира се 1 од 2)2-32-3006
Изборни блок АИ3 (бира се 1 од 2)20002
60

 

Изборни блок АИ2ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Паралелизација алгоритама у астрономији23006
Основи механике32006

 

Изборни блок АИ3ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Научна методологија20002
Семинарски рад 120002

 

3. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Нумеричке методе у астрономији32006
Инструменти и технике астрофизичких посматрања43008
Динамика Сунчевог система43008
Диференцијалне једначине А22005
Изборни блок АИ4 (бира се 1 од 2)22005
Астростатистика32006
Астрономска посматрања12304
Планетске атмосфере32006
Машинско учење22005
Семинарски рад 200022
Изборни блок АИ5 (бира се 1 од 2)22005
60

 

Изборни блок АИ4ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Оперативни системи22005
Једначине математичке физике22005

 

Изборни блок АИ5ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Веб програмирање22005
Основе математичког моделирања22005

 

4. годинаЕСПБ
ПВЛОстали
часови
Увод у астробиологију43008
Основи астродинамике43008
Објектно оријентисано програмирање32006
Изборни блок АИ6 (бира се 1 од 2)32006
Изборни блок АИ7 (бира се 1 од 2)32-30-206
Стручна пракса00063
Звездана астрономија
32005
Планетарна астрономија32006
Изборни блок АИ8 (бира се 1 од 2)32006
Изборни блок АИ9 (бира се 1 од 2)2-40-21-306
60

 

Изборни блок АИ6ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Галактичка астрономија32006
Увод у динамику космичке плазме32006

 

Изборни блок АИ7ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Научно-истраживачка пракса20006
Теорија звезданих спектара32006

 

Изборни блок АИ8ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Напредне методе астростатистике32006
Динамика космичке плазме32006

 

Изборни блок АИ9ПВЛОстали
часови
ЕСПБ
Методика наставе и историја астрономије42106
Семинарски рад 320306Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs