Онлајн пријављивање за кандидате који су пријемни испит из математике полагали на другом факултету Универзитета у Београду почиње 11. септембра 2023. године и траје до 12. септембра 2023. године до 23:59 часова.