Студијски програм Математика

модул Примењена математика

 

 

Основне академске студије студијског програма математика

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 14400
Линеарна алгебра2300
Увод у математичку логику2205
Програмирање 12306
Изборни блок М0203
Анализа 1 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Линеарна алгебра (ДВА СЕМЕСТРА)32012
Аналитичка геометријa2306
Програмирање 22306
Страни језик3004
60

Изборни блок МПВЛЕСПБ
Елементарна математика0203
Напредни концепти елементарне математике0203

2. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 24400
Дискретне структуре2215
Основи геометрије3306
Алгебра 13306
Изборни блок МП12205
Анализа 2 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Објектно оријентисано програмирање2205
Геометрија кривих и површи2205
Увод у нумеричку математику2215
Изборни блок МП22205
60

Изборни блок МП1ПВЛЕСПБ
Увод у алгоритме и структуре података3205
Увод у финансијску математику2205
Образовни софтвер2205

Изборни блок МП2ПВЛЕСПБ
Веб програмирање2205
Геометријско моделовање2215
Програмски пакети у математици2205

3. годинаЕСПБ
ПВЛ
Aнализа 3А3205
Комплексне функције3205
Линеарно програмирање2205
Диференцијалне једначине А2205
Нумеричка анализа 1А2205
Изборни блок МП32205
Aнализа 3Б3205
Конвексна анализа3105
Нумеричка анализа 1Б2205
Диференцијалне једначине Б2205
Нелинеарно програмирање2205
Изборни блок МП42205
60

Изборни блок МП3ПВЛЕСПБ
Одабрана поглавља астрономије2205
Теорија апроксимација2205
Увод у теоријску механику2205

Изборни блок МП4ПВЛЕСПБ
Софтверски пакети у оптимизацији2205
Обрада сигнала2205
Динамички системи у математичком моделирању2205

4. годинаЕСПБ
ПВЛ
Вероватноћа и статистика А2205
Нумеричка анализа 2А2205
Једначине математичке физике2205
Операциона истраживања2205
Основе математичког моделирања2205
Изборни блок МП52205
Вероватноћа и статистика Б2205
Нумеричка анализа 2Б2205
Екстремални проблеми са применама2216
Стручна пракса 10063
Хеуристичке методе3206
Изборни блок МП62205
60

Изборни блок МП5ПВЛЕСПБ
Алгебра 22205
Финансијско моделовање2205
Нумеричке софтверске библиотеке2205
Увод у релационе базе података2205

Изборни блок МП6ПВЛЕСПБ
Парцијалне једначине3205
Напредни алгоритми на графовима2205
Теорија игара са применама2205
Увод у теорију случајних процеса2205
Машинско учење2205

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs