Студијски програм Математика

модул Математика и рачунарство

 

 

Основне академске студије студијског програма математика

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 14400
Линеарна алгебра2300
Увод у математичку логику2205
Програмирање 12306
Изборни блок М0203
Анализа 1 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Линеарна алгебра (ДВА СЕМЕСТРА)32012
Аналитичка геометријa2306
Програмирање 22306
Страни језик3004
60

Изборни блок МПВЛЕСПБ
Елементарна математика0203
Напредни концепти елементарне математике0203

2. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 24400
Увод у организацију и архитектуру рачунара2205
Основи геометрије3306
Алгебра 13206
Изборни блок МР12205
Анализа 2 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Објектно оријентисано програмирање2205
Геометрија кривих и површи2205
Увод у нумеричку математику2215
Алгебра 22205
60

Изборни блок МР1ПВЛЕСПБ
Дискретна математика2205
Увод у финансијску математику2205

3. годинаЕСПБ
ПВЛ
Програмске парадигме2205
Диференцијалне једначине са применама3205
Математичка логика у рачунарству2205
Лексичка анализа и примене2205
Комплексне функције3205
Увод у алгоритме и структуре података3205
Дизајн програмских језика2205
Нумеричке методе3215
Компилација програмских језика2205
Архитектура рачунара 12205
Теорија мере и интеграције2205
Изборни блок МР22215
60

Изборни блок МР2ПВЛЕСПБ
Увод у рачунарску алгебру3015
Геометријско моделовање2215
Увод у математичко моделирање и програмирање2205
Теорија игара са применама2205

4. годинаЕСПБ
ПВЛ
Увод у релационе базе података2205
Вероватноћа и статистика А2205
Дизајн и анализа алгоритама3205
Оперативни системи2205
Теорија израчунљивости3205
Изборни блок МР32206
Програмирање база података2205
Рачунарске мреже2205
Стручна пракса 10063
Вероватноћа и статистика Б2205
Изборни блок МР42205
Изборни блок - група Р2306
60

Изборни блок МР3ПВЛЕСПБ
Увод у теоријску механику2205
Пројективна геометрија са применама у рачунарству2215
Операциона истраживања2205
Одабрана поглавља астрономије2205
Семинарски рад 10021
Предмет из групе Р2V33V206

Изборни блок МР4ПВЛЕСПБ
Увод у рачунарску топологију2305
Методика наставе математике и рачунарства2205
Историја и филозофија математике3004
Семинарски рад 20021
Машинско учење2205

Изборни блок - група РПВЛЕСПБ
Увод у интерактивно доказивање теорема2306
Рачунарска графика2306
Архитектура рачунара 22306
Истраживање података 13206
Увод у веб и интернет технологије3206
Вештачка интелигенција3206
Развој софтвера2306
Конструкција компилатора2306

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs