Студијски програм Математика

модул Математика и рачунарство

 

 

Основне академске студије студијског програма Математика

Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Циљеви модула "Математика и рачунарство" и исход студија

Модул Mатематика и рачунарство на студијском програму Математика представља занимљив спој математике и информатике који омогућава одличан компромис студентима који желе да се баве информатиком, али воле математику и желе приступ озбиљним математичким знањима која ће примењивати у својој каријери. Угрубо, модул нуди око 30% информатичких садржаја, око 60% математичких садржаја и 10% општег садржаја. Информатички курсеви које студенти обавезно слушају или их бирају, покривају све кључне гране информатике, односно, студент због већег садржаја математике неће бити ускраћен у погледу најважнијих информатичких знања. С друге стране, математички курсеви покривају главне области теоријске и примењене математике које се проучавају темељније него на студијском програму Информатика.

На модулу Mатематика и рачунарство студенти овладавају мноштвом знања из области информатике и математике. Информатичка знања укључују општа знања од значаја за све програмере, као што су програмирање у различитим врстама програмских језика – процедуралним, објектно-оријентисаним и функционалним, јако познавање алгоритмике, потом познавање архитектуре и организације рачунара, оперативних система, рачунарских мрежа и база података. Такође, укључују и специфична информатичка знања попут технологија за Веб, конструкције програмских преводилаца, рачунарске графике, вештачке интелигенције уопште и њених ужих грана попут аутоматског резоновања и машинског учења, биониформатике, верификације софтвера, науке о подацима и других. Математичка знања укључују знања линеарне алгебре, алгебре, математичке анализе, геометрије, вероватноће, статистике, и нумеричке математике и оптимизације.

Завршивши модул Mатематика и рачунарство, студент може радити у широком спектру занимања. Све информатичке компаније су заинтересоване за овај профил стручњака који су у стању да се баве најразличитијим информатичким пословима – програмирањем за Веб, програмирањем база података, развојем софтвера различитих намена, науком о подацима, вештачком интелигенцијом, рачунарском графиком и другим. Јака математичка основа даје студентима који заврше овај модул озбиљну предност у пословима који захтевају решавање иновативних проблема. Такви проблеми се јављају у изради софтвера који решава различите проблеме вештачке интелигенције, потом софтвера који решава проблеме логистике, аутоматског планирања и распоређивања методама математичке оптимизације, финансијског софтвера, итд.

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 14400
Линеарна алгебра2300
Увод у математичку логику2205
Програмирање 12306
Изборни блок М0203
Анализа 1 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Линеарна алгебра (ДВА СЕМЕСТРА)32012
Аналитичка геометријa2306
Програмирање 22306
Страни језик3004
60

Изборни блок МПВЛЕСПБ
Елементарна математика0203
Напредни концепти елементарне математике0203

2. годинаЕСПБ
ПВЛ
Анализа 24400
Увод у организацију и архитектуру рачунара2205
Основи геометрије3306
Алгебра 13206
Изборни блок МР12205
Анализа 2 (ДВА СЕМЕСТРА)44018
Објектно оријентисано програмирање2205
Геометрија кривих и површи2205
Увод у нумеричку математику2215
Алгебра 22205
60

Изборни блок МР1ПВЛЕСПБ
Дискретна математика2205
Увод у финансијску математику2205

3. годинаЕСПБ
ПВЛ
Програмске парадигме2205
Диференцијалне једначине са применама3205
Математичка логика у рачунарству2205
Лексичка анализа и примене2205
Комплексне функције3205
Увод у алгоритме и структуре података3205
Дизајн програмских језика2205
Нумеричке методе3215
Компилација програмских језика2205
Архитектура рачунара 12205
Теорија мере и интеграције2205
Изборни блок МР22215
60

Изборни блок МР2ПВЛЕСПБ
Увод у рачунарску алгебру3015
Геометријско моделовање2215
Увод у математичко моделирање и програмирање2205
Теорија игара са применама2205

4. годинаЕСПБ
ПВЛ
Увод у релационе базе података2205
Вероватноћа и статистика А2205
Дизајн и анализа алгоритама3205
Оперативни системи2205
Теорија израчунљивости3205
Изборни блок МР32206
Програмирање база података2205
Рачунарске мреже2205
Стручна пракса 10063
Вероватноћа и статистика Б2205
Изборни блок МР42205
Изборни блок - група Р2306
60

Изборни блок МР3ПВЛЕСПБ
Увод у теоријску механику2205
Пројективна геометрија са применама у рачунарству2215
Операциона истраживања2205
Одабрана поглавља астрономије2205
Семинарски рад 10021
Предмет из групе Р2V33V206

Изборни блок МР4ПВЛЕСПБ
Увод у рачунарску топологију2305
Методика наставе математике и рачунарства2205
Историја и филозофија математике3004
Семинарски рад 20021
Машинско учење2205

Изборни блок - група РПВЛЕСПБ
Увод у интерактивно доказивање теорема2306
Рачунарска графика2306
Архитектура рачунара 22306
Истраживање података 13206
Увод у веб и интернет технологије3206
Вештачка интелигенција3206
Развој софтвера2306
Конструкција компилатора2306

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs